KẾ HOẠCH TUẦN 28 (C/MT25)

đăng 20:05, 2 thg 2, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 

                KẾ HOẠCH TUẦN: 28 (CM T25)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày 5/02/ 2018 đến ngày 10/02/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

5/2

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A13 trực tuần

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 -      Lớp 8A2 lao động vệ sinh.

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  -  Lớp 7A13 trực tuần.

  -  Các lớp buổi chiều GVCN kiểm tra tự sắp xếp vệ sinh phòng học từ thứ 2 đến hết thứ 5, thứ 6 nhà trường kiểm tra.

 

THỨ BA

6/2

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Kiểm tra GDCD7, Hình học 7 (T1,2 từ 7A1 -7A7, T3,4 từ 7A8 – 7A13)

-            Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A5 lao động vệ sinh.

-          Kiểm tra Đại số 7(T5),

Địa lí 8 (T5)

THỨ TƯ

7/2

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A11 lao động vệ sinh.

-          HỌP CHI BỘ từ 13h30-15h, 15h – 16h 30 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên.

THỨ NĂM

8/2

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 8A3 lao động vệ sinh tiết 3,4.

 Kiểm tra Anh Văn 8 T1,2 (T1từ 8A1 -8A6, T2 từ 8A7 – 8A12), Anh văn 7 T3,4 (T3 từ 7A1 -7A7, T4 từ 7A8 – 7A13).

 Kiểm tra Anh Văn 6,9 T3. Văn 6T4.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

9/2

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 8A4 lao động vệ sinh.

 

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A9 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

10/2 

-    Họp giao ban GVCN từ  7h

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 -   Lớp 8A5 lao động vệ sinh.

 

 

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp 6A10  tổng vệ sinh chuẩn bị nghỉ Tết.

Chủ nhật

 

 

 

 

 

Comments