KẾ HOẠCH TUẦN: 27(CMT24)

đăng 19:21, 25 thg 1, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 19:50, 25 thg 1, 2019 ]

                KẾ HOẠCH TUẦN: 27 (CM T24)

                             Năm học 2018 - 2019

                           Từ ngày 21/01/ 2019 đến ngày  30/01/ 2019

                                                 Từ ngày 14/02/2019  đến ngày  16/2/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

28/1

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A1  trực tuần.

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 -   GVCN các lớp buổi sáng hướng dẫn học sinh vệ sinh lớp học. Thứ 4 nhà trường kiểm tra.

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu. Lớp 6A9 lao động vệ sinh.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A12  trực tuần.

    

THỨ BA

29/1

 

     Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

 -   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 -  Lớp 9A9 lao động vệ sinh.

-    Kiểm tra Tiếng Việt 7 (Tiết 5)

 

 

THỨ TƯ

30/1

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A2 lao động tổng vệ sinh chuẩn bị nghỉ Tết.

-           Nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi từ 31/01/2019 đến hết ngày 13/2/2019 (tức 26/12 Âm lịch đến hết ngày 9/1 Âm lịch)

 

THỨ NĂM

14/2

 

* Sau Tết  Nguyên Đán

- Học bình thường

- Lớp 7A12, 7A11 lao động vệ sinh.

* Sau Tết  Nguyên Đán

Học bình thường

 

THỨ SÁU

15/2

Học bình thường

 

 - Học bình thường

       - Lớp 6A6 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

16/2

- Họp giao ban GVCN từ 7h

- Học bình thường

 

- Họp giao ban GVCN từ 12h45

      - Học bình thường

      - Lớp 6A7 lao động vệ sinh.

Chủ nhật

 

 

 

Comments