KẾ HOẠCH TUẦN: 27(CM T24)

đăng 19:49, 26 thg 1, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 19:50, 26 thg 1, 2018 ]

                KẾ HOẠCH TUẦN: 27 (CM T24)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày 29/01/ 2018 đến ngày 4/02/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

29/1

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A12 trực tuần

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu. Tiết 5 (chào cờ) học bù  TIẾT3/27/1)

  - Lớp 7A12 trực tuần. 

-  Lớp 6A3 lao động vệ sinh. 

THỨ BA

30/1

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-            Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A4 lao động vệ sinh.

-          Kiểm tra Tiếng Việt 7(T5),

Hóa 8 (T5)

THỨ TƯ

01/2

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A7 lao động vệ sinh.

THỨ NĂM

2/2

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 8A1 lao động vệ sinh.

-          HỌP BCH mở rồng từ 9h.

-          Các tổ hoàn tất kế hoạch mua sắm theo biểu mẫu.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 9A2 lao động

THỨ SÁU

3/2

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A9 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

4/2 

-    Họp giao ban GVCN từ  7h

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-    Tiết 5 (sh lớp) học bù TIẾT4/27/1)

-    Lớp 6A10  lao động vệ sinh.

Chủ nhật

 

 

 

Comments