KẾ HOẠCH TUẦN: 26(C/M T23)

đăng 19:31, 18 thg 1, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 19:36, 18 thg 1, 2019 ]

                KẾ HOẠCH TUẦN: 26 (CM T23)

                             Năm học 2018 - 2019

                           Từ ngày 21/01/ 2018 đến ngày 26/01/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

21/1

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A12  trực tuần.

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu. Lớp 7A8 (lao động bù)

-   HỌC NGHỊ QUYẾT  từ 8h (Tp: các đ/c Đảng viên các đ/c có giờ dạy báo tổ trưởng phân công dạy thay)

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A11 trực tuần.

    

THỨ BA

22/1

 

     Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

 -   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 -  Lớp 9A4 lao động vệ sinh.

-    Kiểm tra Đại số 7 (Tiết5)

 

 

THỨ TƯ

23/1

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A10 lao động vệ sinh.

THỨ NĂM

24/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-     Kiểm tra Đại số 9 (Tiết 3)

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

      -     Lớp 9A5 lao động vệ sinh.

THỨ SÁU

25/1

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp  7A9 lao động vệ sinh.

 

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

26/1 

-   Họp giao ban GVCN từ  7h

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp  7A10 lao động vệ sinh.

 

 -    Họp giao ban GVCN từ 12h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

Comments