KẾ HOẠCH TUẦN: 26(C/MT23)

đăng 18:59, 19 thg 1, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                KẾ HOẠCH TUẦN: 26 (CM T23)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày 22/01/ 2018 đến ngày 27/01/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

22/1

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A11 trực tuần

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A11 trực tuần. 

-  Lớp 6A1 lao động vệ sinh. 

THỨ BA

23/1

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-            Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A2 lao động vệ sinh.

THỨ TƯ

24/1

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A3 lao động vệ sinh.

THỨ NĂM

25/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          HỌP LIÊN TỊCH từ 7h30.

Kiểm tra Đại số 9 tiết 3.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 9A12 lao động vệ sinh.

THỨ SÁU

26/1

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

Lớp 9A10 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

27/1 

-    Họp giao ban GVCN từ  7h

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 9A9 lao động vệ sinh.

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments