KẾ HOẠCH TUẦN: 25(C/MT22)

đăng 20:21, 11 thg 1, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                KẾ HOẠCH TUẦN: 25 (CM T22)

                             Năm học 2018 - 2019

                           Từ ngày 14/01/ 2018 đến ngày 19/01/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

14/1

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A11  trực tuần

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   HỌP ĐẢNG BỘ  từ 8h (Tp: các đ/c Đảng viên)

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A10 trực tuần.

    -  Lớp 9A2  lao động vệ sinh.

THỨ BA

15/1

 

     Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

 -   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

  -  Lớp 9A6  lao động vệ sinh.

THỨ TƯ

16/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-           Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

17/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp  7A7 lao động vệ sinh.

-          Kiểm tra Số học 6 (Tiết 3)

-          9h HỌP CHUYÊN MÔN (Tp: BGH , Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn)

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ SÁU

18/1

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp  7A5 lao động vệ sinh.

 

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

19/1 

-    Họp giao ban GVCN từ  7h

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp  7A6 lao động vệ sinh.

 

 -    Họp giao ban GVCN từ 12h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

 

Chủ nhật

 

 

 

Comments