KẾ HOẠCH TUẦN: 25(CM T22)

đăng 02:05, 12 thg 1, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 02:09, 12 thg 1, 2018 ]
  

                KẾ HOẠCH TUẦN: 25 (CM T22)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày  15/01/ 2018 đến ngày 20/01/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

15/1

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A10 trực tuần

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-     Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A10 trực tuần.   

-  Lớp 9A1 lao động

THỨ BA

16/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A9 lao động vệ sinh.

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ TƯ

17/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-           Lớp 7A10 lao động vệ sinh.

 - Các đoàn thể, thiết bị nộp hồ sơ tại phòng Văn thư từ 7 -9h.

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 9A6 lao động

THỨ NĂM

18/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp  7A11 lao động vệ sinh.

-          TẬP HUẤN BÀI GIẢNG:

 E-LEARNIG từ 9h (mỗi tổ 04 GV)

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

19/1

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 7A13 lao động vệ sinh

 

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

20/1 

-    Họp giao ban GVCN từ  7h

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 7A12  lao động vệ sinh

- Các tổ nộp kế hoạch mua sắm về nhà trường 

 

 -    Họp giao ban GVCN từ 12h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments