KẾ HOẠCH TUẦN: 24 (C/M T21)

đăng 18:52, 5 thg 1, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
  

                KẾ HOẠCH TUẦN: 24 (CM T21)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày  8/01/ 2018 đến ngày 13/01/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

8/1

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A9 trực tuần

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-     Lớp 7A2 lao động vệ sinh.

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A9 trực tuần.    

THỨ BA

9/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ TƯ

10/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-           Lớp 7A3 lao động vệ sinh.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 9A8 lao động

THỨ NĂM

11/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp  7A5 lao động vệ sinh.

-          HỌP THI ĐUA từ 7h 30.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

12/1

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 7A6 lao động vệ sinh

 

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

13/1 

-    Họp giao ban GVCN từ  7h

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 7A7  lao động vệ sinh

 

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments