KẾ HOẠCH TUẦN: 23 (C/MT20-HKII)

đăng 07:05, 29 thg 12, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                   KẾ HOẠCH TUẦN: 23 (C/M T20) 

                             Năm học 2018 - 2019

                  Từ ngày   31/12/2018 đến ngày 05/1/2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

31/12

 

-  Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A9  trực tuần.

-  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu. Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A8 trực tuần.

- Lớp 6A4 lao động vệ sinh.

 

THỨ BA

01/01

 

 

 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

THỨ TƯ

02/1

 

 - Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 - Lớp 7A1 lao động vệ sinh.

 

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- HỌP CHI BỘ từ 13h.

THỨ NĂM

03/1

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- HỌP HỘI ĐỒNG từ 9h.

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A5 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

04/1

 - Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 - Lớp 7A2 lao động vệ sinh.

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

05/1

- Họp giao ban GVCN từ 7h.

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

- Họp giao ban GVCN từ12h45.

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A8 lao động vệ sinh.

Chủ nhật

 

 
Comments