KẾ HOẠCH TUẦN: 23 (C/M T20)

đăng 19:06, 29 thg 12, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 19:07, 29 thg 12, 2017 ]
  

                KẾ HOẠCH TUẦN: 23(CM T20)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày  01/12/ 2018 đến ngày 6/01/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

1/1

 

     NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH.

    NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH.

THỨ BA

2/1

 

Lớp 6A8 trực tuần

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A4 lao động vệ sinh (bù ngày 26/12)

Lớp 7A8 trực tuần

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ TƯ

3/1

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          HỌP CHI BỘ từ 13h30.

-          Lớp 6A12 lao động vệ sinh (bù ngày 25/12)

 

THỨ NĂM

4/1

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 8A12 lao động, lớp 7A1 lao động vệ sinh.

HỌP HỘI ĐỒNG từ 9h

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

5/1

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 8A10 lao động vệ sinh

 

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-           Lớp 9A3 lao động.

THỨ BẢY

6/1 

-    Họp giao ban GVCN từ  7h

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 8A11  lao động vệ sinh

-  SƠ KẾT HỌC KÌ I trong giờ sinh hoạt lớp.

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 -  SƠ KẾT HỌC KÌ I trong giờ sinh hoạt lớp.

Chủ nhật

 

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH:

Khối 6,9 buổi sáng từ 7h30, khối buổi chiều từ 13h30

 

 

 

 

 

 

 

Comments