KẾ HOẠCH TUẦN: 22(C/M T19)

đăng 18:08, 22 thg 12, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 18:14, 22 thg 12, 2017 ]

                KẾ HOẠCH TUẦN: 22(CM T19)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày  25/12/ 2017  đến ngày 30/12/ 2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

25/12

 

– Chào cờ đầu tuần.

- Lớp 6A7 trực tuần. Khối 6,9 học theo thời khóa biểu. GVCN các lớp 6,9  tự kiểm tra và cho học sinh vệ sinh phòng học, khu vực hành lang của lớp.


Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

Lớp 7A7 trực tuần – Chào cờ đầu tuần.

Lớp 6a12 lao động vệ sinh.

 

THỨ BA

26/12

 

-           Xét 02 mặt giáo dục. (Tp: BGH, TPT, QS, GVCN, GVBM) từ 7h15. Từ 7h15 -9h 15 khối 6,9. Từ 9h20 đến 11h20 khối 7,8.

-          Học sinh khối 6,9 nghỉ học

-          Lớp 8A4 lao động vệ sinh từ 7h đến 9h.

Học sinh khối 7,8 nghỉ học

THỨ TƯ

27/12

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 8A3 lao động vệ sinh.

KIỂM KÊ CƠ SỜ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NĂM 2017.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

Lớp 9A9 lao động vệ sinh.

 

THỨ NĂM

28/12

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 8A5 lao động vệ sinh

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

29/12

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 8A8 lao động vệ sinh

-          Kiểm tra vệ sinh các lớp học, trường học.

-          Kiểm tra chăm sóc cây xanh của các lớp được phân công

( Người kiểm tra: Đ/c Chung, đ/c Vinh)

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

30/12

 

-    Họp giao ban GVCN từ  7h

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 8A9 lao động vệ sinh

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

 

Chủ nhật

 

 

 

 
Comments