KẾ HOẠCH TUẦN: 19(C/MT16)

đăng 01:58, 30 thg 11, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 02:01, 30 thg 11, 2018 ]

                             KẾ HOẠCH TUẦN: 19 (C/M T16)

                                      Năm học 2018 - 2019

                             Từ ngày 3/12/ 2018  đến ngày  8/12/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

3/12

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A5 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A2 lao động vệ sinh.

 

     -     Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

     -     Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A4  trực tuần.

 

THỨ BA

4/12

 

       -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A7 lao động vệ sinh.

 

-   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 -  Kiểm tra: Tin học 7,8 (T5)

 -  Kiểm tra: Văn học 9, Tin học 9 (T1,2 từ 9A1- 9A6, T3,4 từ 9A7- 9A11)

 

THỨ TƯ

5/12

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

 

    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

6/12

 

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-  Lớp 7A9  lao động vệ sinh.

- HỌP HỘI ĐỒNG, HỌP CHUYÊN MÔN từ 9h.

-   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-  Kiểm tra: Tin học 6 (T1 từ 6A1- 6A6, T2 từ 6A7- 6A12)

 

THỨ SÁU

7/12

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-            Lớp 7A10 lao động vệ sinh.

 

-   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 -  Kiểm tra: Đại số 7,8 (T5)

 

THỨ BẢY

8/12

 

-          Kiểm tra học kì I GDCD 6,9 T1.

-          Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiêt 1.

-   Kiểm tra học kì I GDCD 7,8 T1.

-  Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiêt 1

-  Lớp  9A2  lao động vệ sinh.

Chủ nhật

 

 

Comments