KẾ HOẠCH TUẦN: 19(C/M T16)

đăng 18:54, 1 thg 12, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                KẾ HOẠCH TUẦN: 19 (CM T16)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày  04/12/ 2017  đến ngày 09/12/ 2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

4/12

 

– Chào cờ đầu tuần.

- Lớp 6A4 trực tuần. Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A9 lao động vệ sinh.

- TỔ TRƯỜNG, GIÁO VIÊN NỘP HỒ SƠ, GIÁO ÁN NHÀ TRƯỜNG KIỂM TRA  tại phòng Văn thư, phòng BGH phụ trách các Tổ.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

Lớp 7A4 trực tuần – Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

05/12

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

   Lớp 7A10 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ TƯ

06/12

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ NĂM

07/12

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp  7A11 lao động vệ sinh

-          Kiểm tra: Tin học, Văn học 9 (T3,4), Tin học 6 (T3)

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

 

THỨ SÁU

08/12

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

Lớp 7A12 lao động vệ sinh

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

   09/12

 

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 7A13  lao động vệ sinh-   

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments