KẾ HOẠCH TUẦN: 17(C/M T14)

đăng 01:25, 17 thg 11, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 01:27, 17 thg 11, 2018 ]

                   KẾ HOẠCH TUẦN: 17 (C/M T14) 

                             Năm học 2018 - 2019

                  Từ ngày   19/11/2018 đến ngày 24/11/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

19/11

 

-  Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A3 trực tuần.

-  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Dạy bù phụ đạo T3,4 (thứ 5/15/11 vào T2,3)

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu. Lớp 7A2 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

- Lớp 6A9 lao động vệ sinh.

- Các đ/c tổ trưởng bố trí dạy cho các đ/c trong tổ tham dự: Lễ tổng kết GVCN giỏi (đã thi GVCN giỏi vừa qua)

THỨ BA

20/11

 

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A10 lao động vệ sinh.

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ TƯ

21/11

 

 Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A8 lao động vệ sinh.

THỨ NĂM

22/11

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A9 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra Anh văn 6,9 (T3). Kiểm tra Số học 6 (T4).

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

THỨ SÁU

23/11

 - Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A12 lao động vệ sinh.

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra: Hóa học 8 (T5).

THỨ BẢY

24/11

- Họp giao ban GVCN từ 7h.

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

- Họp giao ban GVCN từ12h45.

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A10 lao động vệ sinh.

Chủ nhật

 

 
Comments