KẾ HOẠCH TUẦN: 16(C/MT13) thực hiện tạm thời

đăng 02:44, 10 thg 11, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                   KẾ HOẠCH TUẦN: 16 (CM T13)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày  13/11/ 2017  đến ngày 18/11/ 2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

13/11

 

-      Chào cờ đầu tuần Lớp 6A1  trực tuần

-      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-             Lớp 8A5 lao động vệ sinh

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Chào cờ đầu tuần

-          Lớp 7A1 trực tuần.

-          Lớp 6A12 lao động vệ sinh.

 

THỨ BA

14/11

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

  

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A12 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

15/11

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A3 lao động vệ sinh

THỨ NĂM

16/11

 

-            Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          HỌP CHUYÊN MÔN từ 9h

-          Lớp 8A8 lao động vệ sinh

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

 

THỨ SÁU

17/11

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

Lớp 8A7 lao động vệ sinh

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

Lớp 9A1 LĐVS ( sau học TD)

 

THỨ BẢY

18/11

 

-      Họp giao ban GVCN từ 7h.

-       Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-      Họp giao ban GVCN từ 13h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 -   Lớp 9A2 lao động vệ sinh.

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments