KẾ HOẠCH TUẦN: 16 (C/MT13)

đăng 20:20, 9 thg 11, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                             KẾ HOẠCH TUẦN: 16 (C/M T13)

                                      Năm học 2018 - 2019

                             Từ ngày 12/11/ 2018  đến ngày  17/11/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

12/11

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A2 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp  7A3  lao động vệ sinh.

     -     Khối 7,8 học theo TKB từ 12h45.

     -     Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A12  trực tuần. TỔ CHỨC HỘI THI VẼ TRANG TRÍ TRÊN NÓN BẢO HIỂM CHO HS K8 (TP theo QĐ)

 

THỨ BA

13/11

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp  9A11 lao động vệ sinh.

-   Kiểm tra: Hình học 8 (T5)

THỨ TƯ

14/11

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-      Lớp 7A6 lao động vệ sinh.

 

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ NĂM

15/11

 

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ 7h

-  TỔ CHỨC THI CẮM HOA từ 9h (theo kế hoạch, các đ/c được phân công trong ban tổ chức hội ý từ 8h)

-  Lớp 7A5 lao động vệ sinh.  Lớp 9A7, 9A3 GVCN hướng dẫn hs sắp xếp bàn ghế trước và sau hội thi. Lớp 6A2 trực vệ sinh trước và sau hội thi.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

16/11

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

  -   Lớp 7A5  lao động vệ sinh.

-   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 6A12  lao động vệ sinh.

-   Kiểm tra: Hóa học 8(T5)

 

THỨ BẢY

17/11

 

-          Họp giao ban GVCN từ 7h

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

       -    Lớp  8A3  lao động vệ sinh.

- Họp giao ban GVCN từ 12h45.

-  Khối 7,8  học bình thường

 

Chủ nhật

 

 

 

Comments