KẾ HOẠCH TUẦN 15(C/M T12)

đăng 20:59, 2 thg 11, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                             KẾ HOẠCH TUẦN: 15 (C/M T12)

                                      Năm học 2018 - 2019

                     Từ ngày 5/11/ 2018  đến ngày  10/11/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

5/11

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A1 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp  8A7 lao động vệ sinh.

       -     Khối 7,8 học bình thường.

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A1 trực tuần.

 

THỨ BA

6/11

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp  9A9 lao động vệ sinh.

-   Kiểm tra: Đại số 7 (T5), Đại số 8 (T5)

THỨ TƯ

7/11

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-      Lớp 7A1 lao động vệ sinh.

 

  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ NĂM

8/11

 

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Kiểm tra: Tiếng Việt 6 (T3),  Hóa Học 9 (T3), Công nghệ 9 (T4)

- HỌP LIÊN TỊCH từ 9h

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp  9A6  lao động vệ sinh

 

THỨ SÁU

9/11

    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 6A12  lao động vệ sinh.

-   Kiểm tra: Tiếng Việt 7(T5)

-   Kiểm tra: Văn 8 (T5)

THỨ BẢY

10/11

 

-          Họp giao ban GVCN từ 7h

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

       -    Lớp  7A2  lao động vệ sinh.

-  Khối 7,8  học theo thời khóa biểu từ 12h45.

-  Giao lưu bóng chuyền với PGD từ 16h.

Chủ nhật

 

 

 

 

 

Comments