KẾ HOẠCH TUẦN: 13(C/M T10)

đăng 21:00, 19 thg 10, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 13 (CM T10)

                                              Năm học 2018 - 2019  

                                (Từ ngày   22/ 10/ 2018 đến ngày 27/10/ 2018)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

22/10

 

-          Chào cờ đầu tuần từ 6h 45. Tập huấn chuyên môn theo lịch.

-           Lớp 9A10 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

      -     Khối 7,8 học bình thường.

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A10 trực tuần.

-          Lớp  6A11 lao động vệ sinh.

THỨ BA

23/10

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-     Lớp 7A11 lao động vệ sinh.   

-   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-   Kiểm tra: Hình học 9, Lịch sử 9 (T1,2 từ 9A1-9A6, T3,4 từ 9A7- 9A12)

-   Kiểm tra: GDCD 7 (T5)

THỨ TƯ

  24/10

 

 Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-            Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A3 lao động vệ sinh.   

THỨ NĂM

25/10

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Kiểm tra: Lịch sử 6 (T3), Sinh học 6 (T4), Văn học 9 (T3), GDCD 9 (T4)

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp 6A4 lao động vệ sinh

 

THỨ SÁU

26/10

-    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

  

-   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 6A1 lao động vệ sinh.

-   Kiểm tra: GDCD  8 (T5)

-   Kiểm tra: Vật lý 7 (T5)

THỨ BẢY

27/10

-          Họp giao ban GVCN từ 7h

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45

-          Khối 7,8  học theo thời khóa biểu. Lớp 6A2 lao động vệ sinh.

 

 

 

 

 

Comments