KẾ HOẠCH TUẦN: 12

đăng 21:23, 1 thg 11, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 21:26, 1 thg 11, 2019 ]

                       KẾ HOẠCH TUẦN: 12

                       Năm học 2019 – 2020

                         Từ ngày  04/11/2019  đến ngày 09/11/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

04/11

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A1 trực tuần.

-          Lớp 7A5 lao động vệ sinh.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A12 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

05/11

 

-             Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-       Lớp 7A1 lao động vệ sinh.

-      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.    

 

 

THỨ TƯ

06/11

 

-            Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

       -      Lớp 7A2 lao động vệ sinh.

 -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 -  Lớp 9A8 lao động vệ sinh.

 

THỨ NĂM

07/11

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Kiểm tra: Tiếng Việt 6 (tiết 4), Hóa 9 (tiết 3), Công nghệ 9 (tiết 4).

-          Kiểm tra: Văn 7, GDCD 7: Tiết 1,2  từ  7A1 – 7A6. Tiết 3,4 từ 7A7 – 7A12.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 9A7 LĐVS.

-         Kiểm tra: Đại số 7, Đại số 8

( tiết 5)

THỨ SÁU

08/11

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

-          GVCN nộp hồ sơ chủ nhiệm về Văn thư (hạn chót: 10h)

 

 

 -     Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 -     HỌP CHI BỘ từ 13h30.

 

THỨ BẢY

09/11

-          Họp giao ban GVCN từ 6h30.

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lóp 7A3 lao động vệ sinh.

 

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ:

          GVCN HDHS tự kiểm tra: Vệ sinh phòng học, cây xanh trong lớp học

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments