KẾ HOẠCH TUẦN: 11(C/M T08) điều chỉnh

đăng 20:13, 6 thg 10, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ cập nhật 19:48, 8 thg 10, 2017 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long ]

                   KẾ HOẠCH TUẦN: 11 (CM T08)

                             Năm học 2017 - 2018

                             Từ ngày  9/10/ 2017  đến ngày 14/10/ 2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

9/10

 

-      Chào cờ đầu tuần Lớp 9A8  trực tuần

-      Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-      Lớp 8A12 lao động vệ sinh.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Chào cờ đầu tuần

-          Lớp 8A8 trực tuần.

 

THỨ BA

10/10

 

-            Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Kiểm tra Anh Văn – Vật lí

T1,2 từ 8A1 – 8A6, T3,4 từ 8A6 – 8A12

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A13  lao động vệ sinh.

-          Kiểm tra Anh Văn 7 (T5)

THỨ TƯ

11/10

 

-             Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A1  lao động vệ sinh.

Kiểm tra Văn 6, Địa 6 (T3,4)

Kiểm tra Anh Văn 9 (T3)

-       Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-      Lớp 9A2 lao động vệ sinh.

 

THỨ NĂM

12/10

 

 

-      Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-      Lớp 8A11  lao động vệ sinh.

-      Kiểm tra Văn 6, Địa 6 (T3,4)

-      Kiểm tra Anh Văn 9 (T3)

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

13/10

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

 

-      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-      Lớp 9A3 lao động vệ sinh.

Kiểm tra Địa 7 (T5)

 

THỨ BẢY

  14/10

 

-      Họp giao ban GVCN từ 7h

-       Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-       Lớp 7A2 lao động vệ sinh.

-      Họp giao ban GVCN từ 13h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 -    Lớp 9A8 lao động vệ sinh.

Chủ nhật

 

Ghi chú: Thứ 2/16/10: Học bình thường, 9A9- 8A9 trực tuần, 7A4 LĐVS. Quí thầy cô, học sinh cập nhật tiếp kế hoạch T12 (c/m T09)

 

 

 

Comments