KẾ HOACH TUẦN:11(C/M T08)

đăng 20:40, 5 thg 10, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 20:41, 5 thg 10, 2018 ]

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 11 (CM T08)

                                              Năm học 2018 - 2019  

                                (Từ ngày   8/ 10/ 2018 đến ngày 13/10/ 2018)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

8/10

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A8 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

      - Khối 7,8 học bình thường.

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A8 trực tuần.

-          Lớp 9A2 lao động vệ sinh.

THỨ BA

9/10

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 9A7 lao động vệ sinh.

-   Kiểm tra Địa lí 7, Vật lí 8 (T5)

THỨ TƯ

  10/10

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A12 lao động vệ sinh.   

  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

11/10

-  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Kiểm tra Anh Văn 6,9 (T3), Văn Học 6 (T4)

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp 9A5 lao động vệ sinh.

-   Kiểm tra Địa lí, Vật lí 6 T1,2 từ 6A1-6A6, T3,4 từ 6A7-6A12.

THỨ SÁU

12/10

    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

   

-   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 9A8 lao động vệ sinh.

-   Kiểm tra Hình học 7, Hóa học 8 (T5)

 

THỨ BẢY

13/10

-          Họp giao ban GVCN từ 7h

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45

-          Khối 7,8  học theo thời khóa biểu. Lớp 6A6 lao động vệ sinh.

 

 

 

 

 

Comments