KẾ HOẠCH TUẦN: 10 (C/MT7)

đăng 20:46, 28 thg 9, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 10 (CM T07)

                                              Năm học 2018 - 2019  

                                (Từ ngày   1/ 10/ 2018 đến ngày 7/10/ 2018)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

1/10

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A6 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Khối 8 các lớp học phụ đạo TKB thứ 5 từ tiết 2 đến tiết 5

 

-           Khối 7,8 học bình thường.

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A6 trực tuần.

-          Lớp 6A8 lao động vệ sinh.

THỨ BA

2/10

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A3                                        lao động vệ sinh.   

   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ TƯ

  3/10

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A4  lao động vệ sinh.   

  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  HỌP CHI BỘ từ 13h30

THỨ NĂM

4/10

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp 8A3 lao động vệ sinh tiết 1,2.

-   Các lớp học phụ đạo K8 chuyển học vào thứ 2

-   9h họp hội đồng chuẩn bị cho HNCCVC

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.


THỨ SÁU

5/10

    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A10 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

6/10

-          Họp giao ban GVCN từ 7h

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A6 lao động vệ sinh.

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45

-          Khối 7,8  học theo thời khóa biểu.

 

7/10

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC từ 7h30 tại Hội trường.

 

 

Comments