KẾ HOẠCH TUẦN: 10

đăng 20:54, 18 thg 10, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 20:56, 18 thg 10, 2019 ]

                       KẾ HOẠCH TUẦN: 10

                        Năm học 2019 – 2020

                         Từ ngày  21/10/2019  đến ngày 26/10/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

21/10

 

-          Tổ chức vệ sinh lớp học trong giờ Chào cờ (lau chùi cánh cửa, mạng nhện…). Người phụ trách: GVCN, Quản lí chung: BGH, TPT, Y tế.

-          Lớp 9A10 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A10 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

-          Lớp 6A1 lao động vệ sinh.

THỨ BA

22/10

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.    

-      Lớp 6A5 lao động vệ sinh.

-      Lớp 9A2 lao động vệ sinh các phòng phụ đạo, 9A3  vệ sinh khu vực hành lang, cầu thang.

THỨ TƯ

23/10

 

  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 - Lớp 6A7 lao động vệ sinh.

 

THỨ NĂM

24/10

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Kiểm tra: Anh văn 6 (tiết 4), Sinh học 6 (tiết 5).  Lịch sử 9 (tiết 3), Sinh học 9 ( tiết 4), Hình học 9 (tiết 5)

-           Kiểm tra: Lịch sử 7, Sinh học 7. Tiết 1,2  từ  7A1 –7A6. Tiết 3,4 từ 7A7 – 7A12.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A6 lao động vệ sinh.

-          Kiểm tra: Công nghệ 7, GDCD 8

( tiết 5)

THỨ SÁU

25/10

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 

 -          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 -          Lớp 6A10 lao động vệ sinh

THỨ BẢY

26/10

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A11 lao động

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ:

          GVCN HDHS tự kiểm tra: Vệ sinh phòng học, cây xanh trong lớp học

 

 

 

 

 

 

 

Comments