KẾ HOẠCH TUẦN: 08

đăng 21:31, 4 thg 10, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                        KẾ HOẠCH TUẦN: 08

 

                            Năm học 2019 - 2020

                          Từ ngày 7/10/2019  đến ngày 13/10/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

7/10

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A8 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A7 lao động vệ sinh.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A8 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

8/10

 

 -  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-   Lớp 8A9 lao động vệ sinh.

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-    Lớp 9A11 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

9/10

 

-    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-    Lớp 8A8 lao động vệ sinh.

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ NĂM

11/10

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          HỌP LIÊN TỊCH từ 9h.

-          Kiểm tra: Vật lí 6 (tiết 4)

-          Kiểm tra: Vật lí 8, Hóa học 8 (T1,2 từ 8A1đến 8A6, T3,4 từ 8A7 đến 8A12)

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 9A6 lao động vệ sinh.

-          Kiểm tra : Địa lí 7, Công nghệ 8

( tiết 5)

THỨ SÁU

12/10

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Lớp  8A9 lao động vệ sinh.

 

      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ BẢY

13/10

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A10 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ:

          GVCN HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

            Tổ chức hoạt động thể dục giữa giờ bằng bài Võ cổ truyền. Các buổi chẵn K6, 7. Các buổi lẻ K8,9. Người phụ trách: TPT- QS- GVTD – GVCN - GV là đoàn viên thanh niên có tiết trong buổi dạy.

 

 

 

 

 

 

Comments