KẾ HOẠCH TUẦN:07(C/M T04)

đăng 21:32, 7 thg 9, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 07 (CM T04)

                                              Năm học 2018 - 2019  

                                (Từ ngày   10/ 9/ 2018 đến ngày 15/9/ 2018)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

10/9

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A4 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A8, 8A5 lao động vệ sinh hưởng ứng chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết.

 

-           Khối 7,8 học bình thường.

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A4 trực tuần.

 

THỨ BA

11/9

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

     

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A12 lao động vệ sinh.

THỨ TƯ

    12/9

 

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A6 lao động vệ sinh.

 

 

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

13/9

-  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 8A9 lao động vệ sinh.

-   HỌP NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN  từ 9h (theo QĐ)

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

14/9

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A1 lao động vệ sinh.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          HỌP HỘI PHỤ HUYNH MỞ RỘNG. Mời tham gia: BGH, trưởng các đoàn thể, các tổ trưởng.

THỨ BẢY

15/9

Họp giao ban GVCN từ 7h

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

Lớp 8A11 lao động vệ sinh.

 

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45

-          Khối 7,8  học theo thời khóa biểu.

 

 

 

Comments