KẾ HOẠCH TUẦN: 07(C/M T04)

đăng 02:25, 8 thg 9, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 02:25, 8 thg 9, 2017 ]
             

                  KẾ HOẠCH TUẦN: 07

                     Năm học 2017 - 2018

                             Từ ngày  11/9/ 2017  đến ngày  16/9/ 2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

11/9

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A4  trực tuần

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A13  lao động vệ sinh

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A4 trực tuần.

 

THỨ BA

12/9

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A5 lao động vệ sinh.

THỨ TƯ

13/9

 

 Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-        Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-       Lớp 6A1 lao động vệ sinh

THỨ NĂM

14/9

 

-      Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-      THI LÍ THUYẾT GIÁO VIÊN DẠY GIỎI từ 9h.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

Lớp 6A2 lao động vệ sinh

THỨ SÁU

15/9

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

   -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

   -    Lớp 6A3 lao động vệ sinh

THỨ BẢY

   16/9

 

-      Họp giao ban GVCN từ 7h

-      Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-      Họp giao ban GVCN từ 12h45

-      Khối 7,8  học theo thời khóa biểu

-      Lớp 6A4 lao động vệ sinh

Chủ nhật

 

 

 

 

 

Comments