KẾ HOẠCH TUẦN: 07

đăng 19:57, 27 thg 9, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 20:03, 27 thg 9, 2019 ]

                        KẾ HOẠCH TUẦN: 07

                            Năm học 2019 - 2020

                          Từ ngày 30/09/2019  đến ngày 05/10/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

30/9

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A7 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8a1 lao động vệ sinh.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A7 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

1/10

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

   THỰC HIỆN THỜI GIAN RA VÀO LỚP THEO QUI ĐỊNH MỚI.

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-    Lớp 9A11 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

2/10

 

-    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-    Lớp 7A10 lao động vệ sinh.

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          HỌP CHI BỘ từ 13h30

THỨ NĂM

3/10

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 7A11 lao động vệ sinh.

-          ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI từ 7h30.

-      Kiểm tra: Anh Văn 9 (tiết 3), Văn 6 (tiết 4), Địa lí 6 (Tiết 5)

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

- Kiểm tra Anh Văn 7,8 ( tiết 5)

THỨ SÁU

4/10

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Lớp  7A12 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ BẢY

5/10

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A5 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ:

          GVCN HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

            Tổ chức hoạt động thể dục giữa giờ bằng bài Võ cổ truyền. Các buổi chẵn K6, 7. Các buổi lẻ K8,9. Người phụ trách: TPT- QS- GVTD – GVCN - GV là đoàn viên thanh niên có tiết trong buổi dạy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments