KẾ HOẠCH TUẦN: 06 (C/M T03)

đăng 00:45, 1 thg 9, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                        KẾ HOẠCH TUẦN: 06 (C/M T03)

                             Từ ngày 4/9/ 2017  đến ngày  10/9/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

4/9

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A3 trực tuần

- Học bình thường.

- Lớp 7A6 lao động vệ sinh

 

- Lớp 8A3 trực tuần

- Học bình thường.

- Lớp 9A12 lao động vệ sinh chuẩn bị cho Khai giảng.

- Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

5/9

 

- Khai giảng năm học mới tập trung từ 6h45 phút (mỗi lớp 02 lá cờ)

- Lớp 9A3, 8A3 trực tuần trước và sau Lễ.

- Lớp 9A4 sắp xếp bàn ghế.

Nghỉ

THỨ TƯ

6/9

 

 Học bình thường

- Lớp 7A10 lao động vệ sinh

 

- Học bình thường

- HỌP CHI BỘ từ 14h.

THỨ NĂM

7/9

 

-  Học bình thường

-  Lớp 7A9 lao động vệ sinh.

 Học bình thường

 

THỨ SÁU

8/9

-  Học bình thường.

- Lớp 7A11 lao động vệ sinh.

  Học bình thường .

 

THỨ BẢY

10/9

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

- Học theo thời khóa biểu.

 - Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h.

- Học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 

Comments