KẾ HOẠCH TUẦN:06

đăng 21:08, 20 thg 9, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                        KẾ HOẠCH TUẦN: 06

                            Năm học 2019 - 2020

                          Từ ngày 23/09/2019  đến ngày 28/09/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

23/9

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A6 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A5 lao động vệ sinh.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A6 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

24/9

 

-    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-    Lớp 7A6 lao động vệ sinh.

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-    Lớp 9A10 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

25/9

 

-    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-    Lớp 7A7 lao động vệ sinh.

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 9A8 lao động vệ sinh.

THỨ NĂM

26/9

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 7A7 lao động vệ sinh.

-          Kiểm tra: Hóa học 9 (tiết 3), Số học 6 (tiết 4)

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ SÁU

27/9

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ BẢY

28/9

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A9 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: GVCN HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

            Tổ chức hoạt động thể dục giữa giờ bằng bài Võ cổ truyền. Các buổi chẵn K6, 7. Các buổi lẻ K8,9. Người phụ trách: TPT- QS-GVTD - GV có tiết trong buổi dạy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments