KẾ HOẠCH TUẦN: 05(C/M T02)

đăng 21:26, 25 thg 8, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                 KẾ HOẠCH TUẦN: 05

                   Năm học 2017 - 2018

                             Từ ngày 28/8/ 2017  đến ngày  2/9/ 2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

28/8

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A2 trực tuần

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A11 lao động vệ sinh

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A2 trực tuần.

-          Lớp 9A9 lao động

THỨ BA

29/8

 

-      Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-      Lớp 8A12 lao động vệ sinh

-      GVCN nhận học bạ tại bộ phận Văn thư kiểm tra.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

THỨ TƯ

30/8

 

-       Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-       Lớp 7A1 lao động vệ sinh

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

Lớp 9A11 lao động.

THỨ NĂM

31/8

 

-      Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 Lớp 7A3  lao động vệ sinh từ 7h – 9h.

-      HỌP CHUYÊN MÔN từ 9h.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

THỨ SÁU

1/9

-      Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-       Lớp 7A2  lao động vệ sinh.

    -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

    -  Lớp 9A10 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

2/9

 

NGHỈ LỄ 2/9

NGHỈ LỄ 2/9

Chủ nhật

 

 

 

 

 

Comments