KẾ HOẠCH TUẦN: 05

đăng 20:56, 13 thg 9, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                        KẾ HOẠCH TUẦN: 05

                            Năm học 2019 - 2020

                          Từ ngày 16/09/2019  đến ngày 22/09/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

16/9

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A5 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A5 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

-          Lớp 6A12 lao động vệ sinh.

THỨ BA

17/9

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 9A8 lao động vệ sinh.

THỨ TƯ

18/9

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 9A9 lao động vệ sinh.

THỨ NĂM

20/9

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 7A1 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ SÁU

21/9

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ BẢY

22/9

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A3 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: GVCN HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

 

 

 

 

Comments