KẾ HOẠCH TUẦN: 04

đăng 21:06, 6 thg 9, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 21:48, 6 thg 9, 2019 ]

                        KẾ HOẠCH TUẦN: 04

                            Năm học 2019 - 2020

                          Từ ngày 09/09/2019  đến ngày 14/09/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

9/9

 

-          Tiết 1 khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 2. Lớp 9A4 trực tuần (không tổ chức chào cờ 1)

-          Tiết 5 họp hội đồng (tất cả CB – GV – NV có mặt đầy đủ )

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A4 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

-          Lớp 6A6 lao động vệ sinh.

THỨ BA

10/9

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A5 lao động vệ sinh.

THỨ TƯ

11/9

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

Lớp 6A7 lao động vệ sinh.

THỨ NĂM

12/9

 

 Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A8 lao động vệ sinh.

THỨ SÁU

13/9

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 Kiểm tra vệ sinh, trang trí lớp học... ( Đ/c Phương (TPT), đ/c Vinh ( Y tế)

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A10 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

14/9

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A9 lao động vệ sinh.

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: GVCN HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

 

Comments