KẾ HOẠCH TUẦN: 03

đăng 21:11, 30 thg 8, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                        KẾ HOẠCH TUẦN: 03

                            Năm học 2019 - 2020

                          Từ ngày 02/09/2019  đến ngày 7/09/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

2/9

 

-          NGHỈ LỄ 2/9

-          Cán bộ - giáo viên – nhân viên treo cờ Tổ Quốc

-          NGHỈ LỄ 2/9

-          Cán bộ - giáo viên – nhân viên treo cờ Tổ Quốc

 

THỨ BA

3/9

 

-          Lớp 9A3 trực tuần

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 8A12 lao động vệ sinh.

-          Lớp 8A3 trực tuần

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ TƯ

4/9

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          HỌP CHI BỘ từ 13h30.

-          LỚP 9A6, 6A1 lao động vệ sinh chuẩn bị khai giảng năm học mới

THỨ NĂM

5/9

 

-          KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI. 2019 – 2020. Sắp xếp bàn ghế 9A3, 9A7, trực vệ sinh 8A3.

-          Cán bộ - giáo viên- nhân viên tập trung từ 6h40 để chuẩn bị. 7h chính thức tổ chức phần Lễ.

-          Sau khai giảng GVCN tổ chức cho học sinh trao đổi thảo luận các biện pháp thực hiện nội qui trường lớp và qui tắc ứng xử trong nhà trường.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A2 lao động vệ sinh.

THỨ SÁU

6/9

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A4 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

7/9

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          HỌP GIAO BAN GVCN

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A3 lao động vệ sinh.

-          HỌP GIAO BAN GVCN.

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: GVCN HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

Comments