KẾ HOẠCH TUẦN: 02

đăng 20:30, 23 thg 8, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                        KẾ HOẠCH TUẦN: 02

                            Năm học 2019 - 2020

                         Từ ngày 26/08/2019  đến ngày 31/08/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

26/8

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A2 trực tuần

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          HỌP VỚI BQS, YTẾ, BỘ PHẬN TẠP VỤ từ 9h.

Lớp 7A12 lao động vệ sinh.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A2 trực tuần

 

THỨ BA

27/8

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 8A6 lao động vệ sinh.

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-            Lớp 9A2 lao động vệ sinh (khu vực con đường giáp trường)

THỨ TƯ

28/8

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 8A8 lao động vệ sinh.

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ NĂM

29/8

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 8A9 lao động vệ sinh.

-          HỌP HỘI ĐỒNG, HỌP CHUYÊN MÔN từ 9h.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ SÁU

30/8

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Lớp 8A10 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ BẢY

31/8

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu. HỌP GIAO BAN GVCN

-          Lớp 8A11 lao động vệ sinh.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          HỌP GIAO BAN GVCN.

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: GVCN HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

 

 

 

 

 

Comments