KẾ HOẠCH TUẦN: 01+02

đăng 07:57, 31 thg 7, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 08:01, 31 thg 7, 2018 ]

  KẾ HOẠCH TUẦN: 1+2 

                             Năm học 2018 - 2019

                     Từ ngày   01/ 8/ 2018 đến ngày  12/8/ 2018

 

*Ngày 01/08/2018 :

- Học sinh tập trung từ 7h đến 8h

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên họp hội đồng từ 8h.

* Các đoàn thể, các tổ chuyên môn tự bố trí thời gian họp phù hợp.

*Cập nhật lịch học bồi dưỡng và công việc khác  (nếu có)

 

* Ngày 13/ 08/ 2018: CB, GV, NV cập nhật công viêc trong tuần, học sinh tập trung theo khối lớp: khối lớp 6, 9 buổi sáng,   khối 7,8 buổi chiều sinh hoạt lớp và vệ sinh lớp học  theo đơn vị lớp (buổi sáng 7h30, chiều 13h)

 

Comments