KẾ HOẠCH TUẦN: 01 - Năm học 2019 - 2020

đăng 21:05, 16 thg 8, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 21:07, 16 thg 8, 2019 ]

                        KẾ HOẠCH TUẦN 1

                          Năm học 2019 - 2020

                         Từ ngày 19/08/2019  đến ngày 24/08/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

19/8

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A1 trực tuần

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 7A6 lao động vệ sinh.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu. 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A1 trực tuần

 

THỨ BA

20/8

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 7A7 lao động vệ sinh.

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 Lớp 9A1 LĐvs lau chùi các phòng học phụ đạo.

THỨ TƯ

21/8

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ NĂM

22/8

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 7A10 lao động vệ sinh.

-          HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN mở rộng từ 9h.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ SÁU

23/8

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Lớp 7A9 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ BẢY

24/8

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 7A11 lao động vệ sinh.

 

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: GVCN HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

 

Comments