KẾ HOẠCH: THỜI GIAN NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2017 - 2018

đăng 17:47, 24 thg 5, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 17:48, 24 thg 5, 2018 ]

                    KẾ HOẠCH THỜI GIAN NGHỈ HÈ 

                             Năm học 2017 - 2018      

        

 

1.       Thời gian nghỉ hè: Từ 01/06/2018 – 31/7/2018. Trực hè theo lịch phân công.

2.       Học sinh lớp 9 ôn thi theo lịch, thời gian lớp 9 thi tuyển sinh Lớp 10

12-13/6/2018

 

3.      THỜI GIAN HỌC SINH GHI DANH THI LẠI:

Ngày 25, 26, 27 tháng 6 năm 2018.

4.      THỜI GIAN TỔ CHỨC ÔN THI LẠI:

+ Môn Toán, Văn, Anh: Từ ngày 02/7 đến ngày 21/7. ( 3 tuần)

+ Môn Hóa học, Sinh, Lí: Từ ngày 09/7 đến ngày 21/7. ( 2 tuần)

Các môn còn lại: Từ ngày 16/7 đến ngày 21/7. ( 1 tuần)

5.      THỜI GIAN TỔ CHỨC THI LẠI: Ngày: 23 và 24 tháng 7 năm 2018 (nhà trường sẽ có lịch thi cụ thể sau)

6.       Thời gian Cán bộ, giáo viên, nhân  viên họp và HS tập trung ngày 01/08/2018. HS tập trung từ 7h. Cán bộ - giáo viên – nhân viên họp từ 8h.

 

 

 

 

 

 

 

Comments