KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM HỌC 2019 - 2020 (từ 12/8 -17/8)

đăng 21:49, 9 thg 8, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                        KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ

                             Năm học 2019 - 2020

                            Từ ngày 12/08/2019  đến ngày 17/08/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

12/8

 

-          Khối 6,9 tập trung theo đơn vị lớp. GVCN điểm danh và nhắc nhở HS kế hoạch tuần từ 7h30.

-           Chặt cây tỉa cành theo kế hoạch.

Đ/c Ánh, Trần Dũng, Hội, Thịnh( Toán) Vinh, Vũ Dũng, Cường, Phú, Dương, Vỹ, Đoàn, Khánh.

 

-          Khối 7,8 tập trung theo đơn vị lớp. GVCN điểm danh và nhắc nhở HS kế hoạch tuần từ 13h30.

-          Lớp 9A3, 9A5 lao động vệ sinh.

 

THỨ BA

13/8

 

Tổng vệ sinh trường lớp hưởng ứng chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết. Cán bộ - Giáo viên – nhân viên toàn trường tham gia. (Các đ/c tổ trưởng phân công trong tổ mang theo: 01 dao, 03 bao, còn lại mang chổi rễ). Các tổ: Toán, Thể dục …, Sinh - Hóa, Sử- GD trước trường và hai bên hành lang còn các tổ khác phía sau trường.

 

 

THỨ TƯ

14/8

 

-          Khối 6,9 tập trung theo đơn vị lớp từ 7h30 vệ sinh lớp học.

-          Lớp 7A1 lao động vệ sinh.

Khối 6,9 tập trung theo đơn vị lớp từ 7h30 vệ sinh lớp học.

 

THỨ NĂM

15/8

 

-          HỌP XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN TỪ 7h30.

-          Lớp 7A2 lao động vệ sinh.

HỌP CHI BỘ từ 13h30

 

THỨ SÁU

16/8

-          Khối 6,9 tập trung theo đơn vị lớp từ 7h30 học nội qui, học bài hát Quốc Ca

-          Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 tập trung theo đơn vị lớp từ 7h30 học nội qui, học bài hát Quốc Ca

 

THỨ BẢY

17/8

- Khối 6,9 tập trung theo đơn vị lớp, kiện toàn cơ cấu cán sự lớp báo cáo sĩ số lớp về nhà trường từ 7h30

- Lớp 7A5 lao động vệ sinh.

  Khối 7,8 tập trung theo đơn vị lớp, kiện toàn cơ cấu cán sự lớp báo sĩ số lớp học về nhà trường từ 13h30.

 

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: GVCN HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

Comments