KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020

đăng 20:31, 2 thg 8, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 20:45, 2 thg 8, 2019 ]

                        KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ

                             Năm học 2019 - 2020

                            Từ ngày 05/08/2019  đến ngày 10/08/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

05/8

 

-          Cán bộ - Giáo viên –Nhân viên – học sinh toàn trường tập trung lúc 7h30 cập nhật kế hoạch tuần.

-          Lớp 9A4, 9A5 lao động vệ sinh.

 

THỨ BA

06/8

 

 Các tổ chuyên môn họp từ 7h30.

Cán bộ - Giáo viên tham gia lớp Chính trị hè học tại Hội trường A- Ban tuyên giáo Huyện ủy (Trung tâm chính trị Huyện Xuyên Mộc cũ) thời gian 13h30.

 

THỨ TƯ

07/8

 

- Khối 9 tập trung tập bài Võ cổ truyền từ 7h30. Người phụ trách: GVCN, GV tổ thể dục được phân công, QS.

- Lớp 8A5 lao động vệ sinh. Lớp 8A3 lao động cắt  tỉa, nhổ cỏ các bồn hoa.

  Họp chi bộ dời lại có thông báo sau vì 2/3 số đ/c Đảng viên tham gia học lớp chuẩn nghề nghiệp.

 

THỨ NĂM

08/8

 

 

  Khối 9 tập trung tập bài Võ cổ truyền từ 7h30. Người phụ trách: GVCN, GV tổ thể dục được phân công, QS.

 

THỨ SÁU

09/8

- Khối 8 tập trung tập bài Võ cổ truyền. Người phụ trách: GVCN, GV tổ thể dục được phân công, QS.

- Lớp 7A3 lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

10/8

- Khối 8 tập trung tập bài Võ cổ truyền. Người phụ trách: GVCN, Giáo viên tổ thể dục được phân công, QS.

- Lớp 7A5 lao động vệ sinh.

       

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: - Giáo viên chủ nhiệm lớp được phân công tạm thời quản lí lớp học tham gia tập bài: Võ cổ truyền. HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

                   - 12/8/ 2019 học sinh tập trung về phòng học theo đơn vị lớp học nội qui và vệ sinh lớp học. Khối sáng lớp 6,9 từ 7h 30. Khối 8 lớp 7,8 từ 13h30.

 

Comments