KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CHO ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020

đăng 20:27, 2 thg 8, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                 KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ

                   NĂM HỌC 2018 – 2019

                       ( từ ngày 31/07/2019 đến 03/08/2019)

 

 

 

-          Ngày 31/07/2019 cán bộ - Giáo viên – nhân viên tập trung về trường họp hội đồng thời gian 7h30

-          Ngày 01/08/2019 cán bộ -Giáo viên –nhân viên- Học sinh tập trung lúc 7h30.

-          Các bộ phận nhà trường tự bố trí họp lên kế hoạch cụ thể với công việc được giao.

 

 

Comments