DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN:18(C/MT15)

đăng 02:04, 23 thg 11, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 

                             KẾ HOẠCH TUẦN: 18 (C/M T15)

                                      Năm học 2018 - 2019

                             Từ ngày 26/11/ 2018  đến ngày  1/12/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

26/11

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A4 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A7, 7A8 lao động vệ sinh.

 

     -     Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

     -     Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A3  trực tuần.

 

THỨ BA

27/11

 

       -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 9A4 lao động vệ sinh.

THỨ TƯ

28/11

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp  6A10  lao động vệ sinh.

THỨ NĂM

29/11

 

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-  Kiểm tra; Tiếng Việt 9(T3), Đại số 9( T4)

-   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp  9A5 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

30/11

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

  

-   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 9A8  lao động vệ sinh.

-   Kiểm tra: Tiếng Việt 8 (T5)

THỨ BẢY

1/12

 

-          Họp giao ban GVCN từ 7h

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

- Họp giao ban GVCN từ 12h45.

-  Khối 7,8  học bình thường

-  Lớp  9A1  lao động vệ sinh.

Chủ nhật

 

 

 

 

 

Comments