• KẾ HOẠCH TUẦN: 05                         KẾ HOẠCH TUẦN: 05                             Năm học 2019 - 2020                           Từ ngày 16/09/2019  đến ngày 22/09/2019 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG          BUỔI CHIỀU THỨ HAI 16/9   -          Chào cờ ...
  Được đăng 20:56, 13 thg 9, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 04                         KẾ HOẠCH TUẦN: 04                             Năm học 2019 - 2020                           Từ ngày 09/09/2019  đến ngày 14/09/2019 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG          BUỔI CHIỀU THỨ HAI 9/9   -          Tiết 1 ...
  Được đăng 21:48, 6 thg 9, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 03                         KẾ HOẠCH TUẦN: 03                             Năm học 2019 - 2020                           Từ ngày 02/09/2019  đến ngày 7/09/2019 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG          BUỔI CHIỀU THỨ HAI 2/9   -          NGHỈ LỄ ...
  Được đăng 21:11, 30 thg 8, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 02                         KẾ HOẠCH TUẦN: 02                             Năm học 2019 - 2020                          Từ ngày 26/08/2019  đến ngày 31/08/2019 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG          BUỔI CHIỀU THỨ HAI 26/8   -          Chào cờ ...
  Được đăng 20:30, 23 thg 8, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 01 - Năm học 2019 - 2020                         KẾ HOẠCH TUẦN 1                           Năm học 2019 - 2020                          Từ ngày 19/08/2019  đến ngày 24/08/2019 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG          BUỔI CHIỀU THỨ HAI 19/8   -          Chào cờ ...
  Được đăng 21:07, 16 thg 8, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 395. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH TUẦN: 05

đăng 20:56, 13 thg 9, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                        KẾ HOẠCH TUẦN: 05

                            Năm học 2019 - 2020

                          Từ ngày 16/09/2019  đến ngày 22/09/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

16/9

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A5 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A5 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

-          Lớp 6A12 lao động vệ sinh.

THỨ BA

17/9

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 9A8 lao động vệ sinh.

THỨ TƯ

18/9

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 9A9 lao động vệ sinh.

THỨ NĂM

20/9

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 7A1 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ SÁU

21/9

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ BẢY

22/9

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A3 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: GVCN HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 04

đăng 21:06, 6 thg 9, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 21:48, 6 thg 9, 2019 ]

                        KẾ HOẠCH TUẦN: 04

                            Năm học 2019 - 2020

                          Từ ngày 09/09/2019  đến ngày 14/09/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

9/9

 

-          Tiết 1 khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 2. Lớp 9A4 trực tuần (không tổ chức chào cờ 1)

-          Tiết 5 họp hội đồng (tất cả CB – GV – NV có mặt đầy đủ )

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A4 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

-          Lớp 6A6 lao động vệ sinh.

THỨ BA

10/9

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A5 lao động vệ sinh.

THỨ TƯ

11/9

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

Lớp 6A7 lao động vệ sinh.

THỨ NĂM

12/9

 

 Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A8 lao động vệ sinh.

THỨ SÁU

13/9

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 Kiểm tra vệ sinh, trang trí lớp học... ( Đ/c Phương (TPT), đ/c Vinh ( Y tế)

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A10 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

14/9

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A9 lao động vệ sinh.

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: GVCN HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 03

đăng 21:11, 30 thg 8, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                        KẾ HOẠCH TUẦN: 03

                            Năm học 2019 - 2020

                          Từ ngày 02/09/2019  đến ngày 7/09/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

2/9

 

-          NGHỈ LỄ 2/9

-          Cán bộ - giáo viên – nhân viên treo cờ Tổ Quốc

-          NGHỈ LỄ 2/9

-          Cán bộ - giáo viên – nhân viên treo cờ Tổ Quốc

 

THỨ BA

3/9

 

-          Lớp 9A3 trực tuần

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 8A12 lao động vệ sinh.

-          Lớp 8A3 trực tuần

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ TƯ

4/9

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          HỌP CHI BỘ từ 13h30.

-          LỚP 9A6, 6A1 lao động vệ sinh chuẩn bị khai giảng năm học mới

THỨ NĂM

5/9

 

-          KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI. 2019 – 2020. Sắp xếp bàn ghế 9A3, 9A7, trực vệ sinh 8A3.

-          Cán bộ - giáo viên- nhân viên tập trung từ 6h40 để chuẩn bị. 7h chính thức tổ chức phần Lễ.

-          Sau khai giảng GVCN tổ chức cho học sinh trao đổi thảo luận các biện pháp thực hiện nội qui trường lớp và qui tắc ứng xử trong nhà trường.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A2 lao động vệ sinh.

THỨ SÁU

6/9

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A4 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

7/9

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          HỌP GIAO BAN GVCN

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A3 lao động vệ sinh.

-          HỌP GIAO BAN GVCN.

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: GVCN HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 02

đăng 20:30, 23 thg 8, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                        KẾ HOẠCH TUẦN: 02

                            Năm học 2019 - 2020

                         Từ ngày 26/08/2019  đến ngày 31/08/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

26/8

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A2 trực tuần

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          HỌP VỚI BQS, YTẾ, BỘ PHẬN TẠP VỤ từ 9h.

Lớp 7A12 lao động vệ sinh.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A2 trực tuần

 

THỨ BA

27/8

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 8A6 lao động vệ sinh.

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-            Lớp 9A2 lao động vệ sinh (khu vực con đường giáp trường)

THỨ TƯ

28/8

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 8A8 lao động vệ sinh.

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ NĂM

29/8

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 8A9 lao động vệ sinh.

-          HỌP HỘI ĐỒNG, HỌP CHUYÊN MÔN từ 9h.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ SÁU

30/8

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Lớp 8A10 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ BẢY

31/8

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu. HỌP GIAO BAN GVCN

-          Lớp 8A11 lao động vệ sinh.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          HỌP GIAO BAN GVCN.

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: GVCN HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 01 - Năm học 2019 - 2020

đăng 21:05, 16 thg 8, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 21:07, 16 thg 8, 2019 ]

                        KẾ HOẠCH TUẦN 1

                          Năm học 2019 - 2020

                         Từ ngày 19/08/2019  đến ngày 24/08/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

19/8

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A1 trực tuần

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 7A6 lao động vệ sinh.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu. 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A1 trực tuần

 

THỨ BA

20/8

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 7A7 lao động vệ sinh.

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 Lớp 9A1 LĐvs lau chùi các phòng học phụ đạo.

THỨ TƯ

21/8

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ NĂM

22/8

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 7A10 lao động vệ sinh.

-          HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN mở rộng từ 9h.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ SÁU

23/8

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Lớp 7A9 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ BẢY

24/8

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 7A11 lao động vệ sinh.

 

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: GVCN HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

 

KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM HỌC 2019 - 2020 (từ 12/8 -17/8)

đăng 21:49, 9 thg 8, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                        KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ

                             Năm học 2019 - 2020

                            Từ ngày 12/08/2019  đến ngày 17/08/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

12/8

 

-          Khối 6,9 tập trung theo đơn vị lớp. GVCN điểm danh và nhắc nhở HS kế hoạch tuần từ 7h30.

-           Chặt cây tỉa cành theo kế hoạch.

Đ/c Ánh, Trần Dũng, Hội, Thịnh( Toán) Vinh, Vũ Dũng, Cường, Phú, Dương, Vỹ, Đoàn, Khánh.

 

-          Khối 7,8 tập trung theo đơn vị lớp. GVCN điểm danh và nhắc nhở HS kế hoạch tuần từ 13h30.

-          Lớp 9A3, 9A5 lao động vệ sinh.

 

THỨ BA

13/8

 

Tổng vệ sinh trường lớp hưởng ứng chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết. Cán bộ - Giáo viên – nhân viên toàn trường tham gia. (Các đ/c tổ trưởng phân công trong tổ mang theo: 01 dao, 03 bao, còn lại mang chổi rễ). Các tổ: Toán, Thể dục …, Sinh - Hóa, Sử- GD trước trường và hai bên hành lang còn các tổ khác phía sau trường.

 

 

THỨ TƯ

14/8

 

-          Khối 6,9 tập trung theo đơn vị lớp từ 7h30 vệ sinh lớp học.

-          Lớp 7A1 lao động vệ sinh.

Khối 6,9 tập trung theo đơn vị lớp từ 7h30 vệ sinh lớp học.

 

THỨ NĂM

15/8

 

-          HỌP XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN TỪ 7h30.

-          Lớp 7A2 lao động vệ sinh.

HỌP CHI BỘ từ 13h30

 

THỨ SÁU

16/8

-          Khối 6,9 tập trung theo đơn vị lớp từ 7h30 học nội qui, học bài hát Quốc Ca

-          Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 tập trung theo đơn vị lớp từ 7h30 học nội qui, học bài hát Quốc Ca

 

THỨ BẢY

17/8

- Khối 6,9 tập trung theo đơn vị lớp, kiện toàn cơ cấu cán sự lớp báo cáo sĩ số lớp về nhà trường từ 7h30

- Lớp 7A5 lao động vệ sinh.

  Khối 7,8 tập trung theo đơn vị lớp, kiện toàn cơ cấu cán sự lớp báo sĩ số lớp học về nhà trường từ 13h30.

 

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: GVCN HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

 

KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020

đăng 20:31, 2 thg 8, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 20:45, 2 thg 8, 2019 ]

                        KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ

                             Năm học 2019 - 2020

                            Từ ngày 05/08/2019  đến ngày 10/08/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

05/8

 

-          Cán bộ - Giáo viên –Nhân viên – học sinh toàn trường tập trung lúc 7h30 cập nhật kế hoạch tuần.

-          Lớp 9A4, 9A5 lao động vệ sinh.

 

THỨ BA

06/8

 

 Các tổ chuyên môn họp từ 7h30.

Cán bộ - Giáo viên tham gia lớp Chính trị hè học tại Hội trường A- Ban tuyên giáo Huyện ủy (Trung tâm chính trị Huyện Xuyên Mộc cũ) thời gian 13h30.

 

THỨ TƯ

07/8

 

- Khối 9 tập trung tập bài Võ cổ truyền từ 7h30. Người phụ trách: GVCN, GV tổ thể dục được phân công, QS.

- Lớp 8A5 lao động vệ sinh. Lớp 8A3 lao động cắt  tỉa, nhổ cỏ các bồn hoa.

  Họp chi bộ dời lại có thông báo sau vì 2/3 số đ/c Đảng viên tham gia học lớp chuẩn nghề nghiệp.

 

THỨ NĂM

08/8

 

 

  Khối 9 tập trung tập bài Võ cổ truyền từ 7h30. Người phụ trách: GVCN, GV tổ thể dục được phân công, QS.

 

THỨ SÁU

09/8

- Khối 8 tập trung tập bài Võ cổ truyền. Người phụ trách: GVCN, GV tổ thể dục được phân công, QS.

- Lớp 7A3 lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

10/8

- Khối 8 tập trung tập bài Võ cổ truyền. Người phụ trách: GVCN, Giáo viên tổ thể dục được phân công, QS.

- Lớp 7A5 lao động vệ sinh.

       

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: - Giáo viên chủ nhiệm lớp được phân công tạm thời quản lí lớp học tham gia tập bài: Võ cổ truyền. HDHS lao động xong báo cáo bộ phận y tế. Nếu không gặp bộ phận Y tế báo BGH trực.

                   - 12/8/ 2019 học sinh tập trung về phòng học theo đơn vị lớp học nội qui và vệ sinh lớp học. Khối sáng lớp 6,9 từ 7h 30. Khối 8 lớp 7,8 từ 13h30.

 

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CHO ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020

đăng 20:27, 2 thg 8, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                 KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ

                   NĂM HỌC 2018 – 2019

                       ( từ ngày 31/07/2019 đến 03/08/2019)

 

 

 

-          Ngày 31/07/2019 cán bộ - Giáo viên – nhân viên tập trung về trường họp hội đồng thời gian 7h30

-          Ngày 01/08/2019 cán bộ -Giáo viên –nhân viên- Học sinh tập trung lúc 7h30.

-          Các bộ phận nhà trường tự bố trí họp lên kế hoạch cụ thể với công việc được giao.

 

 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NGHỈ HÈ

đăng 21:18, 24 thg 5, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 21:21, 24 thg 5, 2019 ]

               KẾ HOẠCH THỜI GIAN NGHỈ HÈ

                          NĂM HỌC 2018 – 2019

 

 

 

 

-          Nghỉ hè từ 1/6/2019 – 31/7/2019 đối với Giáo viên và học sinh. Thường xuyên cập nhật thông tin và thực hiện theo thông tin (nếu có)

-          Tổ văn phòng có kế hoạch riêng theo lịch phân công.

-          Lớp 9 ôn thi theo lịch và cập nhật thông tin tiếp theo (nếu có)

-          Học sinh lớp 6,7,8  kiểm tra lại đăng kí: 24,25,26/6/2019,  lịch ôn: 01/7/2019- 20/07/2019), kiểm tra lại 22,23/07/2019.

-          Tuyển sinh lớp 6 từ ngày 15/7/2019 đến 25/7/2019.

-          Ngày 01/08/2019 cán bộ -Giáo viên –nhân viên- Học sinh tập trung lúc 7h30.

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN:41+ 42

đăng 21:13, 17 thg 5, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                    KẾ HOẠCH TUẦN: 41+ 42

                             Năm học 2018 - 2019

                                        Từ ngày 20/05/2019  đến ngày 31/05/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

20/5

 

- Cán bộ - Giáo viên- Nhân viên – Học sinh toàn trường tập trung 7h. Từ 7h15 chào cờ đầu tuần, tổ chức

phát động tuyên truyền phòng chống sốt xuất, tuyên truyền phòng chống ma túy...

- Lớp 6A7, 7A2 trực tuần (6A7 sân trước 7A2 sân sau). Lớp 9A3 sắp xếp bàn ghế.

- Lớp 8A7 lao động vệ sinh thực hiện từ 6h30

- GVCN bàn giao CSVC lớp học sau dự Lễ .

- Khối 9 ôn thi lớp 10 theo lịch.

Kiểm kê CSVC (theo Qđ)

Kiểm tra chéo hồ sơ Lớp 9.

THỨ BA

21/5

 

 GVCN 6,7,8 kiểm tra hồ sơ học bạ.

 

-          GVCN 6,7,8 hoàn thành kiểm tra hồ sơ học bạ

-          Hoàn thành kiểm kê CSVC.

THỨ TƯ

22/5

 

  

   HỌP HỘI ĐỒNG từ 7h30.

 

    

 

 

 

 Ghi chú: công việc từ ngày 23/5 đến 31/5

-          Từ thứ 5 đến thứ 7 các lớp 6,7,8 nghỉ. (23/5/19 – 25/5/2019)

-          Thứ 2/ 27/5:

+Tổng kết năm học cán bộ - giáo viên – nhân viên- HS tập trung từ 7h. Lớp 6A8, 7A3 trực tuần (lớp 6A8 trước sân trường, 7A3 phía sau trường). Lớp 9A6 sắp xếp bàn ghế trước và sau Lễ.

+ Cập nhật Kế hoạch trong thời gian nghỉ hè.

 

-          Thứ 3/28/5 : Tổ chức Lễ ra trường cho học sinh khối 9. Cán bộ - Giáo viên – nhân viên – HS k9 tập trung từ 7h30. Lớp 9A1 sắp xếp bàn ghế trước và sau Lễ.

 

 

 

 

1-10 of 395