• KẾ HOẠCH TUẦN: 31(C/M T26)                       KẾ HOẠCH TUẦN: 31 (C/M T26)                            Từ ngày 27/2/2017  đến ngày  4/3/2017 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)          BUỔI CHIỀU (K7,8) THỨ ...
  Được đăng 19:29, 24 thg 2, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 30(C/M T25)                       KẾ HOẠCH TUẦN: 30 (C/M T25)                            Từ ngày 20/2/2017  đến ngày  25/2/2017 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)          BUỔI CHIỀU (K7,8) THỨ ...
  Được đăng 19:00, 17 thg 2, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 29 (C/M T24)                      KẾ HOẠCH TUẦN: 29  (C/M T24)                             Từ ngày 13/2/2017  đến ngày  18/2/2017 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)          BUỔI CHIỀU (K7,8) THỨ ...
  Được đăng 18:28, 10 thg 2, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN 26,27, 28 KẾ HOẠCH TUẦN :  26,27 - NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN: từ 23/1/17 DL đến hết ngày 5/2/17 DL tức 26/12 AL đến hết ngày 9 ...
  Được đăng 19:12, 20 thg 1, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 25(C/M T22)          KẾ HOẠCH TUẦN :  25 (C/M T22) - Năm học 2016 – 2017                                     Từ ngày 16/1/2016  đến ngày  21/1/2016 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2 ...
  Được đăng 20:30, 13 thg 1, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 285. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH TUẦN: 31(C/M T26)

đăng 19:29, 24 thg 2, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 31 (C/M T26)

                           Từ ngày 27/2/2017  đến ngày  4/3/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

27/2

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A12 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

 - Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A3 trực tuần.

 

THỨ BA

28/2

 

- Học  theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A7 lao động vệ sinh.

 

- Học  theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra Sinh học, GDCD 6: T1,2 từ 6A1 – 6A7, T3, 4 từ 6A8 – 6A13.

 

THỨ TƯ

1/3

 

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A9 lao động vệ sinh

 

 

 - Học theo thời khóa biểu.

 - HỌP CHI BỘ từ 14h

 

THỨ NĂM

2/3

 

 -  Học theo thời khóa biểu.

 -  Lớp 7A11 lao động vệ sinh.

-   Kiểm tra Anh Văn 6,9 T3; Kiểm tra Văn 6 T4, Hóa 9 T4.

 

 

Học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ SÁU

3/3

  Học theo thời khóa biểu.

 

- Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A2 lao động.

- Kiểm tra Anh Văn 7,8 tiết 5.

 

THỨ BẢY

4/3

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

- Học theo thời khóa biểu

-  Lớp 7A12 lao động vệ sinh.

 

-  Họp giao ban GVCN từ 12h45.

-  Học theo thời khóa biểu .

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.
 • Kế hoạch tuần có thể có sự điều chỉnh nhỏ CB-GV-NV-HS thường xuyên cập nhật trên bảng kế hoạch của nhà trường.

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 30(C/M T25)

đăng 19:00, 17 thg 2, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 30 (C/M T25)

                           Từ ngày 20/2/2017  đến ngày  25/2/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

20/2

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A11 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

 - Lớp 7A3 lao động vệ sinh.

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A2 trực tuần.

- Lớp 9A5 bố trí 01 buổi lao động trong tuần (gặp nhà trường sắp xếp)

THỨ BA

21/2

 

- Học  theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra Địa lí 8 : T1,2 từ 8A1 – 8A6, T3, 4 từ 8A7 – 8A12

  Học  theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ TƯ

22/2

 

  Học theo thời khóa biểu.

 

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A1 lao động.

 

 

THỨ NĂM

23/2

 

  Học theo thời khóa biểu.

 

 

- Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A2 lao động.

 

 

THỨ SÁU

24/2

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A5 lao động vệ sinh.

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra GDCD 7,8 tiết 5.

 

THỨ BẢY

25/2

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

- Học theo thời khóa biểu

-  Lớp 7A6 lao động vệ sinh.

 

-  Họp giao ban GVCN từ 12h45.

-  Học theo thời khóa biểu .

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.
 • Kế hoạch tuần có thể có sự điều chỉnh nhỏ CB-GV-NV-HS thường xuyên cập nhật trên bảng kế hoạch của nhà trường.

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 29 (C/M T24)

đăng 18:28, 10 thg 2, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                     KẾ HOẠCH TUẦN: 29  (C/M T24)

                            Từ ngày 13/2/2017  đến ngày  18/2/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

13/2

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A10 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

 

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A1 trực tuần.

- Lớp 6A7 lao động vệ sinh.

THỨ BA

14/2

 

Học  theo thời khóa biểu.

 

-  Học  theo thời khóa biểu.

-  Lớp 6A8 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

15/2

 

 Học theo thời khóa biểu.

 

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 6A9 lao động vệ sinh

- Lớp 9A1 lao động.

 

 

THỨ NĂM

16/2

 

-  Học theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra Toán (Đại số 9) tiết 3.

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 6A13 lao động vệ sinh

 

THỨ SÁU

17/2

  Học theo thời khóa biểu.

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A12lao động vệ sinh

- Kiểm tra Toán Văn 7, Hóa 8 tiết 5.

 

THỨ BẢY

18/2

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

- Học theo thời khóa biểu

 

-  Họp giao ban GVCN từ 12h45. Lớp 6A11 lao động vệ sinh.

-  Học theo thời khóa biểu .

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.
 • Kế hoạch tuần có thể có sự điều chỉnh nhỏ CB-GV-NV-HS thường xuyên cập nhật trên bảng kế hoạch của nhà trường.

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 26,27, 28

đăng 19:12, 20 thg 1, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

KẾ HOẠCH TUẦN :  26,27 - NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN: từ 23/1/17 DL đến hết ngày 5/2/17 DL tức 26/12 AL đến hết ngày 9/1 AL (Trực Tết theo lịch phân công)

         KẾ HOẠCH TUẦN: 28  (C/M T23) – sau Tết

                             Từ ngày 6/2/2017  đến ngày  11/2/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

6/2

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A9 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

 - Lớp 8A11, 8A12 lao động vệ sinh.

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần Lớp 7A13 trực tuần.

 

THỨ BA

7/2

 

Học  theo thời khóa biểu.

 

-  Học  theo thời khóa biểu.

-  Lớp 6A1 lao động vệ sinh. Lớp 9A3 lao động.

 

THỨ TƯ

8/2

 

 Học theo thời khóa biểu.

 

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 6A2 lao động vệ sinh

 

 

THỨ NĂM

9/2

 

 Học theo thời khóa biểu.

 

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 6A4 lao động vệ sinh

 

THỨ SÁU

10/2

  Học theo thời khóa biểu.

 

- Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 6A5 lao động vệ sinh

 

 

THỨ BẢY

11/2

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

- Học theo thời khóa biểu

 

-  Họp giao ban GVCN từ 12h45. Lớp 6A6 lao động vệ sinh.

-  Học theo thời khóa biểu .

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 25(C/M T22)

đăng 20:30, 13 thg 1, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

         KẾ HOẠCH TUẦN :  25 (C/M T22) - Năm học 2016 – 2017

                                    Từ ngày 16/1/2016  đến ngày  21/1/2016

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

16/1

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A8 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2016 từ 8h tại UBND XÃ HÒA HIỆP. TP tham dự: Đảng viên nhà trường.

 - Lớp 8A4 lao động vệ sinh.

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần Lớp 7A12 trực tuần.

 

THỨ BA

17/1

 

- Học  theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A6 lao động vệ sinh. THI HS GIOI VĂN HÓA CẤP TRƯỜNG khối 7,8 từ 7h

(theo danh sách)

-  Học  theo thời khóa biểu.

- Lớp 9A2 lao động vệ sinh các phòng học phụ đạo.

- THI HS GIOI VĂN HÓA CẤP TRƯỜNG khối 6 từ 13h (theo danh sách)

THỨ TƯ

18/1

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A7 lao động vệ sinh.

 

  Học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ NĂM

19/1

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A8 lao động vệ sinh.

- Tiết 3 kiểm tra Số học 6

 Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

20/1

-  Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A10 lao động vệ sinh.

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Tiết 5 kiểm tra Đại số 7

 

THỨ BẢY

21/1

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

- Học theo thời khóa biểu tiết 1,2. Từ tiết 3 học sinh nghỉ học.

- THI LÍ THUYẾT GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG từ 9h.

- Lớp 8A9 lao động vệ sinh.

 

-  Họp giao ban GVCN từ 12h45. Lớp 9A6 lao động vệ sinh.

-  Học theo thời khóa biểu từ T1 đến T4.

-  T5 GVCN lớp hướng dẫn HS vệ sinh lớp học.

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 24 (C/M T 21)

đăng 19:39, 6 thg 1, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

KẾ HOẠCH TUẦN :  24(C/M T21) - Năm học 2016 – 2017

                                    Từ ngày 9/1/2016  đến ngày  14/1/2016

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

9/1

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A7 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu

 - Lớp 7A12 lao động vệ sinh.

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A11 trực tuần.

 

THỨ BA

10/1

 

- Học  theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A11 lao động vệ sinh. THI HS GIOI VĂN HÓA tập trung từ 6h

  Học  theo thời khóa biểu.

 

THỨ TƯ

11/1

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A13 lao động vệ sinh.

- THI NGHIÊN CƯU KHKT CẤP TỈNH

  Học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ NĂM

12/1

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A9 lao động vệ sinh.

- THI NGHIÊN CƯU KHKT CẤP TỈNH

 Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

13/1

-  Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A1 lao động vệ sinh.

 

 Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

14/1

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h. THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG CẤP HUYỆN

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A2 lao động vệ sinh.

 

-  Họp giao ban GVCN từ 12h45.

-  Học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

*   HS tham gia các cuộc thi GV phụ trách có thông báo cụ thể.

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 23 (C/M T20)

đăng 02:07, 31 thg 12, 2016 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

         KẾ HOẠCH TUẦN :  23(C/M T20) - Năm học 2016 – 2017

                                         HỌC KÌ II

                               Từ ngày 2/1/2016  đến ngày  7/1/2016

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

2/1

 

NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH

NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH

THỨ BA

3/1

 

Học  theo thời khóa biểu. Lớp 6A6 trực tuần.

Lớp 7A6 lao động vệ sinh

 Học  theo thời khóa biểu. Lớp 7A10 trực tuần.

 

 

THỨ TƯ

4/1

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A7 lao động vệ sinh.

 

 Học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ NĂM

5/1

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 9A11 lao động                                            

THỨ SÁU

6/1

  Học theo thời khóa biểu.

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 9A12 lao động vệ sinh.                                            

THỨ BẢY

7/1

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h.

- Học theo thời khóa biểu.

 

-  Họp giao ban GVCN từ 12h45.

-  Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A11 lao động vệ sinh.

 

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 22(C/M T19)

đăng 19:38, 23 thg 12, 2016 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

         KẾ HOẠCH TUẦN :  22(C/M T19) - Năm học 2016 - 2017

                                   Từ ngày  26/12/2016  đến ngày  31/12/2016

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

26/12

 

- Chào cờ đầu tuần - Lớp 6A5 trực tuần.

-  Học theo thời khóa biểu

-  KIỂM KÊ CSVC (Theo QĐ) nhà trường thông báo tới từng nhóm.

-  Chào cờ đầu tuần – Lớp 7A9 trực tuần

-  Học theo thời khóa biểu

 

-  Lớp 7A1  lao động vệ sinh.

 

 -  Lớp 9A1 lao động

 

 

THỨ BA

27/12

 

- HỌP XÉT 02 MẶT GIÁO DỤC K6,9 từ 7h15. K7,8 từ 9h.

(Thành phần: BGH, GVCN, GVBM, QS, TPT)

- Học sinh nghỉ học.

Học sinh nghỉ học

THỨ TƯ

28/12

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

 

 Học theo thời khóa biểu.

 

                                                

THỨ NĂM

29/12

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A3 lao động vệ sinh.

- HỌP HỘI ĐỒNG từ 9h.

 

 Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

30/12

 Học theo thời khóa biểu.

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A2 lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

31/12

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h.

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A5 lao động vệ sinh.

 

-  Họp giao ban GVCN từ 12h45.

-  Học theo thời khóa biểu.

 

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 21(C/M T18)

đăng 19:14, 16 thg 12, 2016 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

         KẾ HOẠCH TUẦN :  21(C/M T18) - Năm học 2016 - 2017

                                   Từ ngày  19/12/2016  đến ngày  23/12/2016

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

19/12

 

- Chào cờ đầu tuần - Lớp 6A4 trực tuần.

-  Học theo thời khóa biểu

 

-  Chào cờ đầu tuần – Lớp 7A8 trực tuần

-  Học theo thời khóa biểu

 

-  Lớp 6A6  lao động vệ sinh.

 

 - Lớp 9A10 lao động

 

 

THỨ BA

20/12

 

-  Kiểm tra Vật lí  học kì I 6,9 (T1)

- Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ T1 trở đi trở đi

 

-  Kiểm tra học kì I Vật lí 7,8 tiết 1

-  Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ T1 trở đi trở đi

-  Lớp 6A7 lao động vệ sinh.

 

 

THỨ TƯ

21/12

 

 Học theo thời khóa biểu.

 

-  Kiểm tra học kì Hóa 8 tiết 1

-  Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiết 2

-  Lớp 6A9 lao động vệ sinh.

                                                

THỨ NĂM

22/12

 

Học theo thời khóa biểu.

HỌP LIÊN TỊCH từ 9h.

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 6A8 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

23/12

Học theo thời khóa biểu.

 

- Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 6A12  lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

24/12

 

Họp giao ban GVCN từ 7h.

Học theo thời khóa biểu.

 

- Họp giao ban GVCN từ 12h45.

- Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 6A13 lao động vệ sinh.

 

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 20(C/M T17)

đăng 19:40, 9 thg 12, 2016 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 19:42, 9 thg 12, 2016 ]

         KẾ HOẠCH TUẦN :  20(C/M T17) - Năm học 2016 - 2017

                                   Từ ngày  12/12/2016  đến ngày  17/12/2016

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

12/12

 

- Chào cờ đầu tuần - Lớp 6A3 trực tuần.

-  Học theo thời khóa biểu

-  Lớp 8A10 lao động vệ sinh.

 

-  Chào cờ đầu tuần – Lớp 7A7 trực tuần

-  Học theo thời khóa biểu

 

 

 

 

 

THỨ BA

13/12

 

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 8A12 lao động vệ sinh

 

-  Học theo thời khóa biểu.

 

-  Kiểm tra Toán ( Đại số 7,8) T5

 

 

 

THỨ TƯ

14/12

 

-  Học theo TKB thứ 5

-  Kiểm tra Lịch sử học kì I 6,9 (T1)

-  Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ T1 trở đi

- Kiểm tra Văn 9 (T4)

 

 - Học theo TKB thứ 5

-  Kiểm tra Lịch sử  học kì I 7,8 (T1)

- Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ T1 trở đi trở đi

- Lớp 6A1 lao động vệ sinh

 

 

                                                      

THỨ NĂM

15/12

 

-  Học theo TKB thứ 4

-  Kiểm tra Tin học 6, Hóa Học 9 KHXH Vnen 7(T1)

-  Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ T1 trở đi

 

 -  Học theo TKB thứ 4

-  Kiểm tra Tin học kì I 7,8 (T1)

-  Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ T1 trở đi. HỌP CHI BỘ từ 13h (Đánh giá đảng viên cuối năm)

-  Lớp 6A4 lao động vệ sinh

 

 

THỨ SÁU

16/12

 -  Kiểm tra Toán, Anh Văn  học kì I 6,9. Môn Toán từ 7h30 – 9h. Môn Anh Văn từ 9h30- 10h15.

_ GV làm công tác kiểm tra và HS tập trung từ 7h

 

-  Kiểm tra  Toán, Anh Văn  học kì I 7,8

Môn Toán từ 13h30 – 15h. Môn Anh Văn từ 15h30- 16h15.

_ GV làm công tác kiểm tra và HS tập trung từ 13h

 

-  Lớp 6A5 lao động vệ sinh

 

 

 

THỨ BẢY

17/12

 

 -  Kiểm tra Ngữ Văn, Sinh học kì I 6,9. Môn Ngữ Văn từ 7h30 – 9h. Môn Anh Văn từ 9h30- 10h15

_ GV làm công tác kiểm tra và HS tập trung từ 7h

 

-   Kiểm tra Ngữ Văn, Sinh học kì I 7,8. Môn Ngữ Văn từ 7h30 – 9h. Môn Sinh học từ 15h30- 16h45

_ GV làm công tác kiểm tra và HS tập trung từ 13h

 

-  Lớp 6A2 lao động vệ sinh

 

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

 

1-10 of 285