• KẾ HOẠCH TUẦN: 40 (C/M T35)                         KẾ HOẠCH TUẦN: 40 (C/M T35)                              Từ ngày 1/5/ 2017  đến ngày  6/5 /2017 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)          BUỔI CHIỀU (K7,8) THỨ ...
  Được đăng 19:31, 28 thg 4, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 39 (C/M T34)                         KẾ HOẠCH TUẦN: 39 (C/M T34)                              Từ ngày 24/4/ 2017  đến ngày  29/4/2017 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)          BUỔI CHIỀU (K7,8) THỨ ...
  Được đăng 19:34, 21 thg 4, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 38 (C/M T33)                       KẾ HOẠCH TUẦN: 38 (C/M T33)                              Từ ngày 17/4/ 2017  đến ngày  22/4/2017 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)          BUỔI CHIỀU (K7,8) THỨ ...
  Được đăng 21:11, 14 thg 4, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 37(C/M T32)                       KẾ HOẠCH TUẦN: 37 (C/M T32)                              Từ ngày 10/4/ 2017  đến ngày  15/4/2017 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)          BUỔI CHIỀU (K7,8) THỨ ...
  Được đăng 20:51, 7 thg 4, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 36(C/M T31)                       KẾ HOẠCH TUẦN: 36 (C/M T31)                            Từ ngày 3/4/ 2017  đến ngày  8/4/2017 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)          BUỔI CHIỀU (K7,8) THỨ ...
  Được đăng 20:08, 31 thg 3, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 295. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH TUẦN: 40 (C/M T35)

đăng 19:31, 28 thg 4, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                        KẾ HOẠCH TUẦN: 40 (C/M T35)

                             Từ ngày 1/5/ 2017  đến ngày  6/5 /2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

1/5

 

NGHỈ LỄ 1/5

NGHỈ LỄ 1/5

THỨ BA

2/5

 

NGHỈ LỄ  BÙ 30/4

NGHỈ LỄ BÙ 30/4

 

 

THỨ TƯ

3/5

 

-  Kiểm tra  Địa lí kì II 6,9,7VNEN tiết 1.

-  Kiểm tra KHXH 7VNEN tiết 1,2

- Tiết 2 khối 6,9  học theo thời khóa biểu từ tiết 1 trở đi.

- Tiết 3 7VNEN học từ tiết 2.

- Lớp 7A6, 8A11 lao động vệ sinh.

- Lớp 9A8 trực tuần

- Kiểm tra Địa lí kì II 7,8 tiết 1

- Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiết 1 trở đi.

- HỌP CHI BỘ tử 14h.

- Lớp 8A12 trực tuần.

THỨ NĂM

4/5

 

- Kiểm tra Sinh học kì II 6,9 tiết 1

- Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiết 1 trở đi. HỌP THI ĐUA từ 9h.

- Lớp 8A12 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra Tiếng Việt 9 tiết 4.

 

- Kiểm tra Sinh học kì II 7,8 tiết 1

- Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiết 1 trở đi.

 

THỨ SÁU

5/5

-  Kiểm tra Lịch sử kì II 7,8 tiết 1

-  Học theo thời khóa biểu.

 

- Kiểm tra Lịch sử kì II 7,8 tiết 1

-  Học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 6A1 lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

6/5

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

 

- Học theo thời khóa biểu.

 

- Họp giao ban GVCN từ 12h45.

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A2 lao động vệ sinh.

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

      *    Các lớp được phân công có kế hoạch chăm sóc, tưới bồn hoa

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 39 (C/M T34)

đăng 19:34, 21 thg 4, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                        KẾ HOẠCH TUẦN: 39 (C/M T34)

                             Từ ngày 24/4/ 2017  đến ngày  29/4/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

24/4

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A7 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

-  Lớp 8A4 lao động vệ sinh.

 

- Học  theo thời khóa biểu. Lớp 9A1 lao động.

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A11 trực tuần.

 

THỨ BA

25/4

 

- Học  theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A6 lao động vệ sinh.

 

Học  theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ TƯ

26/4

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A7 lao động vệ sinh

- Kiểm tra  Văn học 9 tiết 5.

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra  Tiếng Việt 8 tiết 5.

 

THỨ NĂM

27/4

 

-  Kiểm tra  GDCD 6,9,7VNEN tiết 1.

- Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiết 1 trở đi.

- Lớp 8A9 lao động vệ sinh.

- HỌP VỚI BAN TỔ CHỨC, BAN CHỈ ĐẠO, GVCN các lốp A4, A5 và các đ/c được mời tham gia chuẩn bị tổ chức  diễn đàn

“Lắng nghe trẻ em nói” từ 10 h.

- Kiểm tra Hình học, Đại số 9, Hình học 6 tiết 4.

 

- Kiểm tra GDCD 7,8 tiết 1

- Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiết 1 trở đi.

 

 

THỨ SÁU

28/4

-  Kiểm tra Công nghệ 6,9,7VNEN tiết 1.

-  Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A8 lao động vệ sinh.

 

-  Kiểm tra  Công nghệ 7,8.

-  Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

29/4

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

 

- Học theo thời khóa biểu.

 

- Lớp 8A10 lao động vệ sinh.

 

 

- Họp giao ban GVCN từ 12h45.

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 9A2 lao động chuẩn bị cho nghỉ Lể.

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

      *    Các lớp được phân công có kế hoạch chăm sóc, tưới bồn hoa

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 38 (C/M T33)

đăng 21:11, 14 thg 4, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 38 (C/M T33)

                             Từ ngày 17/4/ 2017  đến ngày  22/4/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

17/4

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A6 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A10 lao động vệ sinh.

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A10 trực tuần.

 

THỨ BA

18/4

 

- Học  theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A12 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra  Anh Văn 8, Đại số 8 tiết 1,2 từ 8A1 – 8A6, tiết 3,4 từ 8A7 – 8A12.

 

Học  theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ TƯ

19/4

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A13 lao động vệ sinh

Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

20/4

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A1 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra Anh Văn 6,9 tiết 3

-  HỌP CÔNG ĐOÀN  TỬ 9h45

Học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ SÁU

21/4

Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A2 lao động vệ sinh.

 

 Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

22/4

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

 

- Học theo thời khóa biểu.

 

- Lớp 8A3 lao động vệ sinh.

 

 

- Họp giao ban GVCN từ 12h45

- Học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

      *    Các lớp được phân công có kế hoạch chăm sóc, tưới bồn hoa

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 37(C/M T32)

đăng 20:51, 7 thg 4, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 37 (C/M T32)

                             Từ ngày 10/4/ 2017  đến ngày  15/4/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

10/4

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A5 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A6 lao động vệ sinh.

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A9 trực tuần.

- Lớp  6A7 lao động vệ sinh.

 

THỨ BA

11/4

 

- Học  theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A7 lao động vệ sinh

 - Học  theo thời khóa biểu.

 - Lớp  6A7 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

12/4

 

-Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A8 lao động vệ sinh

Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

13/4

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A3 lao động vệ sinh.

-  HỌP HỘI ĐỒNG từ 9h

Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

14/4

Học theo thời khóa biểu.

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A2 lao động vệ sinh

- Kiểm tra Anh Văn 7, Hóa học 8 tiết 5.

 

THỨ BẢY

15/4

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

 

- Học theo thời khóa biểu.

 

- Lớp 7A9 lao động vệ sinh.

 

 

- Họp giao ban GVCN từ 12h45

- Học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

      *    Các lớp được phân công có kế hoạch chăm sóc, tưới bồn hoa

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 36(C/M T31)

đăng 20:07, 31 thg 3, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 20:08, 31 thg 3, 2017 ]

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 36 (C/M T31)

                           Từ ngày 3/4/ 2017  đến ngày  8/4/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

3/4

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A4 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A8 trực tuần.

 

THỨ BA

4/4

 

- Học  theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra Sinh học, Lịch sử 7: Tiết 1,2 từ 7A3 – 7A8. Tiết 3,4 từ 7A9–7A13

 - Học  theo thời khóa biểu.

 - Lớp  9A12 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra Số học 6, Lịch sử 6: Tiết 1,2 từ 6A1 – 6A7. Tiết 3,4 từ 6A8–6A13

THỨ TƯ

5/4

 

Học theo thời khóa biểu.

 

Học theo thời khóa biểu.

Lớp 9A2 lao động.

HỌP CHI BỘ từ 14h.

THỨ NĂM

6/4

 

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

(10/3 ÂM LỊCH)

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

          (10/3 ÂM LỊCH)

THỨ SÁU

7/4

- TỔ CHỨC Ngày chạy vì sức khỏe: Tp Đại diện BGH, Đại diện Công đoàn, TPT, Các đ/c đoàn viên thanh niên, các đ/c trong tổ thể dục không có tiết, học sinh và GVCN các lớp 8A2, 8A4, 8A, 8A8, 8A10. Thời gian 6h30 tại Trung tâm văn hóa xã Hòa Hiệp

- Học theo thời khóa biểu.

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 9A9 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra Đại số 7, Sinh học 8 tiết 5.

 

THỨ BẢY

8/4

 

- THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9: Ngữ Văn, Tiếng Anh thời gian 6h45

- Lớp 6A5 lao động vệ sinh.

 

- HS lớp 6, 7A1,7A2 nghỉ học

 

- THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9: Toán thời gian 13h15

- Lớp 7A1 lao động vệ sinh.

- HS khối 7,8 nghỉ học

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

      *    Các lớp được phân công có kế hoạch chăm sóc, tưới bồn hoa

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 35(C/M T30)

đăng 03:01, 25 thg 3, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 35 (C/M T30)

                           Từ ngày 27/3/2017  đến ngày  1/4/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

27/3

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A3 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

 - Lớp 7A5 lao động vệ sinh.

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A7 trực tuần.

 

THỨ BA

28/3

 

- Học  theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra Văn, Lịch sử 8: Tiết 1,2 từ 8A1 – 8A6. Tiết 3,4 từ 8A7– 8A12

 - Học  theo thời khóa biểu.

 - Lớp  6A8 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

29/3

 

Học theo thời khóa biểu.

 

Học theo thời khóa biểu.

Lớp 9A2 lao động.

Lớp 6A9 lao động vệ sinh

THỨ NĂM

30/3

 

 -  Học theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra Hình học 9, Tiếng Việt 6 tiết 3.

 

Học theo thời khóa biểu.

Lớp 9A8 lao động vệ sinh.

THỨ SÁU

31/3

Học theo thời khóa biểu.

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra công nghệ 7, Hình học 8 tiết 5.

- Lớp 6A13 lao động vệ sinh

THỨ BẢY

1/4

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

- Học theo thời khóa biểu.

 

 

- Họp giao ban GVCN từ 12h45

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A11 lao động vệ sinh.

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.

      *    Các lớp được phân công có kế hoạch chăm sóc, tưới bồn hoa

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 34 (C/M T29)

đăng 21:33, 17 thg 3, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 34 (C/M T29)

                           Từ ngày 20/3/2017  đến ngày  26/3/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

20/3

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A2 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

 

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A6 trực tuần.

- Lớp 6A1 lao động vệ sinh.

- Lớp 9A11 lao động chuẩn bị cho Hội trại

THỨ BA

21/3

 

- Học  theo thời khóa biểu.

-  Lớp 8A8 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra Tin học, Công nghệ 8: Tiết 1,2 từ 8A1 – 8A6. Tiết 3,4 từ 8A7– 8A12

- Học  theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A2 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

22/3

 

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A11 lao động vệ sinh

 

- Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

23/3

 

 -  Học theo thời khóa biểu.

 -  Lớp 8A10 lao động vệ sinh (bù T32)

- Kiểm tra Lịch sử 9 tiết 3, Địa lí 6 tiết 3.

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A6 tổng vệ sinh chuẩn bị cho Hội trại

- Lớp 9A3 lao động chuẩn bị cho Hội trại

 

 

THỨ SÁU

24/3

 HỘI TRẠI 26/3  CB – GV- NV – HS 7,8 tham gia tập trung từ 6h 30 khai mạc.

 

- HỘI TRẠI 26/3

- Lớp 6A4 lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

25/3

 

 HỘI TRẠI 26/3

 

- HỘI TRẠI 26/3

- Lớp 6A12 lao động vệ sinh.

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.
 • Khối 6,7 ngày 24,25 nghỉ học. Lớp 7A5 LĐVS  thứ 2/27/3/17

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 32 (C/M T28)

đăng 19:47, 10 thg 3, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 19:47, 10 thg 3, 2017 ]

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 32 (C/M T28)

                           Từ ngày 13/3/2017  đến ngày  18/3/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

13/3

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A13 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

 - Lớp 7A11 lao động vệ sinh.

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A5 trực tuần.

 

THỨ BA

14/3

 

- Học  theo thời khóa biểu.

-  Lớp 8A8 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra Tin học, Địa lí 7: Tiết 1,2 từ 7A3 – 7A8. Tiết 3,4 từ 7A9 – 7A13

- Học  theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra Sinh học, Địa lí 9: Tiết 1,2 từ 9A1 – 9A6. Tiết 3,4 từ 9A7 – 9A12.

THỨ TƯ

15/3

 

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 8A9 lao động vệ sinh

- Các đ/c Đảng viên nộp: Bài thu hoạch, kế hoạch… hạn chót 11h.

 

Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

16/3

 

 -  Học theo thời khóa biểu.

 -  Lớp 8A10 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra Văn Tiết 3, Vật lí 9 tiết 4.

 -  HỌP BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC, TRƯỞNG, PHÓ BAN HỘI TRẠI từ 9h.

Học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ SÁU

17/3

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 8A11 lao động vệ sinh.

 

- Học theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra Vật lí 7,8 tiết 5.

 

THỨ BẢY

18/3

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

- Học theo thời khóa biểu

-  Lớp 8A12 lao động vệ sinh.

 

-  Họp giao ban GVCN từ 12h45.

-  Học theo thời khóa biểu .

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.
 • Lịch kiểm tra cập nhật  bảng kế hoạch tuẩn của nhà trường.

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 32(C/M T27)

đăng 20:05, 3 thg 3, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 32 (C/M T27)

                           Từ ngày 6/3/2017  đến ngày  11/3/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

6/3

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A13 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

 - Lớp 7A12 lao động vệ sinh.

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A4 trực tuần.

 

THỨ BA

7/3

 

- Học  theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A13 lao động vệ sinh.

 

Học  theo thời khóa biểu.

 

THỨ TƯ

8/3

 

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 8A1 lao động vệ sinh

 

 

 - Học theo thời khóa biểu.

 - HỌP CHI BỘ từ 14h

 

THỨ NĂM

9/3

 

 -  Học theo thời khóa biểu.

 -  Lớp 8A2 lao động vệ sinh.

 -  HỌP LIÊN TỊCH từ 9h Tp: BGH, CTCĐ, BTCĐ, TT, TP, trưởng ban văn thể.

Học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ SÁU

10/3

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 8A6 lao động vệ sinh.

 

Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

11/3

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

- Học theo thời khóa biểu

-  Lớp 8A7 lao động vệ sinh.

 

-  Họp giao ban GVCN từ 12h45.

-  Học theo thời khóa biểu .

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.
 • Lịch kiểm tra cập nhật  bảng kế hoạch tuẩn của nhà trường.

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 32(C/M T27)

đăng 20:03, 3 thg 3, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 32 (C/M T27)

                           Từ ngày 6/3/2017  đến ngày  11/3/2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG ( K6,9 7VNEN1, 7VNEN2)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

6/3

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A13 trực tuần.

-  Học  theo thời khóa biểu.

 - Lớp 7A12 lao động vệ sinh.

 

- Học  theo thời khóa biểu

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A4 trực tuần.

 

THỨ BA

7/3

 

- Học  theo thời khóa biểu.

-  Lớp 7A13 lao động vệ sinh.

 

Học  theo thời khóa biểu.

 

THỨ TƯ

8/3

 

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 8A1 lao động vệ sinh

 

 

 - Học theo thời khóa biểu.

 - HỌP CHI BỘ từ 14h

 

THỨ NĂM

9/3

 

 -  Học theo thời khóa biểu.

 -  Lớp 8A2 lao động vệ sinh.

 -  HỌP LIÊN TỊCH từ 9h: Tp: BGH, CTCĐ, BTCĐ, TT, TP, trưởng ban văn thể.

Học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ SÁU

10/3

-  Học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 8A6 lao động vệ sinh.

 

Học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

11/3

 

- Họp giao ban GVCN từ 7h

- Học theo thời khóa biểu

-  Lớp 8A7 lao động vệ sinh.

 

-  Họp giao ban GVCN từ 12h45.

-  Học theo thời khóa biểu .

 

Chủ nhật

 

 • Giáo viên chủ nhiệm các lóp có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất và vệ sinh lớp học sạch sẽ.
 • Lịch kiểm tra cập nhật  bảng kế hoạch tuẩn của nhà trường.

 

 

 

1-10 of 295