• KẾ HOẠCH TUẦN: 28(C/M T25)                 KẾ HOẠCH TUẦN: 28 (CM T25)                              Năm học 2018 - 2019                             Từ ngày 18/02/2019  đến ngày  23/02/2019 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG (K6,9)          BUỔI CHIỀU (K7,8 ...
  Được đăng 18:36, 15 thg 2, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 27(CMT24)                 KẾ HOẠCH TUẦN: 27 (CM T24)                              Năm học 2018 - 2019                            Từ ngày 21/01/ 2019 đến ngày  30/01/ 2019                                                  Từ ngày 14/02/2019  đến ngày  16/2/2019 ...
  Được đăng 19:50, 25 thg 1, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 26(C/M T23)                 KẾ HOẠCH TUẦN: 26 (CM T23)                              Năm học 2018 - 2019                            Từ ngày 21/01/ 2018 đến ngày 26/01/ 2018 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG (K6,9)          BUỔI CHIỀU (K7,8 ...
  Được đăng 19:36, 18 thg 1, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 25(C/MT22)                 KẾ HOẠCH TUẦN: 25 (CM T22)                              Năm học 2018 - 2019                            Từ ngày 14/01/ 2018 đến ngày 19/01/ 2018 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG (K6,9)          BUỔI CHIỀU (K7,8 ...
  Được đăng 20:21, 11 thg 1, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẪN: 24(C/M T21)                 KẾ HOẠCH TUẦN: 24 (CM T21)                              Năm học 2018 - 2019                            Từ ngày 7/01/ 2018 đến ngày 12/01/ 2018 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG (K6,9)          BUỔI CHIỀU (K7,8 ...
  Được đăng 19:29, 4 thg 1, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 371. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH TUẦN: 28(C/M T25)

đăng 18:31, 15 thg 2, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 18:36, 15 thg 2, 2019 ]

                KẾ HOẠCH TUẦN: 28 (CM T25)

                             Năm học 2018 - 2019

                            Từ ngày 18/02/2019  đến ngày  23/02/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

18/2

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A2 trực tuần.

 -    Học bình thường

 

  -  Học bình thường

  -  Lớp 6A8 lao động vệ sinh.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A1  trực tuần.

    

THỨ BA

19/2

 

    Học bình thường.

 

 -   Học bình thường.

 -  Lớp 9A11 lao động vệ sinh.

 -    Kiểm tra Hình học 7 (Tiết 5)

 

 

THỨ TƯ

20/2

 

   Học bình thường

 

-       Học bình thường

-          Lớp 6A10 lao động vệ sinh.

 

THỨ NĂM

21/2

 

 Học bình thường


    -  Học bình thường

    -   Lớp 6A11 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

22/2

Học bình thường

 

 - Học bình thường

       - Lớp 6A12  lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

23/2

- Họp giao ban GVCN từ 7h

- Học bình thường

      - Lớp 8A1 lao động vệ sinh.

- Họp giao ban GVCN từ 12h45

      - Học bình thường

     

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 27(CMT24)

đăng 19:21, 25 thg 1, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 19:50, 25 thg 1, 2019 ]

                KẾ HOẠCH TUẦN: 27 (CM T24)

                             Năm học 2018 - 2019

                           Từ ngày 21/01/ 2019 đến ngày  30/01/ 2019

                                                 Từ ngày 14/02/2019  đến ngày  16/2/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

28/1

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A1  trực tuần.

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 -   GVCN các lớp buổi sáng hướng dẫn học sinh vệ sinh lớp học. Thứ 4 nhà trường kiểm tra.

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu. Lớp 6A9 lao động vệ sinh.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A12  trực tuần.

    

THỨ BA

29/1

 

     Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

 -   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 -  Lớp 9A9 lao động vệ sinh.

-    Kiểm tra Tiếng Việt 7 (Tiết 5)

 

 

THỨ TƯ

30/1

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A2 lao động tổng vệ sinh chuẩn bị nghỉ Tết.

-           Nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi từ 31/01/2019 đến hết ngày 13/2/2019 (tức 26/12 Âm lịch đến hết ngày 9/1 Âm lịch)

 

THỨ NĂM

14/2

 

* Sau Tết  Nguyên Đán

- Học bình thường

- Lớp 7A12, 7A11 lao động vệ sinh.

* Sau Tết  Nguyên Đán

Học bình thường

 

THỨ SÁU

15/2

Học bình thường

 

 - Học bình thường

       - Lớp 6A6 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

16/2

- Họp giao ban GVCN từ 7h

- Học bình thường

 

- Họp giao ban GVCN từ 12h45

      - Học bình thường

      - Lớp 6A7 lao động vệ sinh.

Chủ nhật

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 26(C/M T23)

đăng 19:31, 18 thg 1, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 19:36, 18 thg 1, 2019 ]

                KẾ HOẠCH TUẦN: 26 (CM T23)

                             Năm học 2018 - 2019

                           Từ ngày 21/01/ 2018 đến ngày 26/01/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

21/1

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A12  trực tuần.

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu. Lớp 7A8 (lao động bù)

-   HỌC NGHỊ QUYẾT  từ 8h (Tp: các đ/c Đảng viên các đ/c có giờ dạy báo tổ trưởng phân công dạy thay)

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A11 trực tuần.

    

THỨ BA

22/1

 

     Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

 -   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 -  Lớp 9A4 lao động vệ sinh.

-    Kiểm tra Đại số 7 (Tiết5)

 

 

THỨ TƯ

23/1

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A10 lao động vệ sinh.

THỨ NĂM

24/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-     Kiểm tra Đại số 9 (Tiết 3)

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

      -     Lớp 9A5 lao động vệ sinh.

THỨ SÁU

25/1

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp  7A9 lao động vệ sinh.

 

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

26/1 

-   Họp giao ban GVCN từ  7h

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp  7A10 lao động vệ sinh.

 

 -    Họp giao ban GVCN từ 12h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 25(C/MT22)

đăng 20:21, 11 thg 1, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                KẾ HOẠCH TUẦN: 25 (CM T22)

                             Năm học 2018 - 2019

                           Từ ngày 14/01/ 2018 đến ngày 19/01/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

14/1

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A11  trực tuần

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   HỌP ĐẢNG BỘ  từ 8h (Tp: các đ/c Đảng viên)

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A10 trực tuần.

    -  Lớp 9A2  lao động vệ sinh.

THỨ BA

15/1

 

     Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

 -   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

  -  Lớp 9A6  lao động vệ sinh.

THỨ TƯ

16/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-           Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

17/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp  7A7 lao động vệ sinh.

-          Kiểm tra Số học 6 (Tiết 3)

-          9h HỌP CHUYÊN MÔN (Tp: BGH , Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn)

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ SÁU

18/1

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp  7A5 lao động vệ sinh.

 

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

19/1 

-    Họp giao ban GVCN từ  7h

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp  7A6 lao động vệ sinh.

 

 -    Họp giao ban GVCN từ 12h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

 

Chủ nhật

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẪN: 24(C/M T21)

đăng 19:29, 4 thg 1, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                KẾ HOẠCH TUẦN: 24 (CM T21)

                             Năm học 2018 - 2019

                           Từ ngày 7/01/ 2018 đến ngày 12/01/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

7/1

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A10  trực tuần

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A9 trực tuần.

  -   Lớp 6A5  lao động vệ sinh.

THỨ BA

8/1

 

     Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

 -   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 -  Lớp 9A11 lao động vệ sinh.

THỨ TƯ

09/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-           Lớp 7A3 lao động vệ sinh.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

10/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp  7A4 lao động vệ sinh.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

11/1

     Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 9A8 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

12/1 

-    Họp giao ban GVCN từ  7h

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

 -    Họp giao ban GVCN từ 12h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 -    Lớp 9A1  lao động vệ sinh

 

Chủ nhật

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 23 (C/MT20-HKII)

đăng 07:05, 29 thg 12, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                   KẾ HOẠCH TUẦN: 23 (C/M T20) 

                             Năm học 2018 - 2019

                  Từ ngày   31/12/2018 đến ngày 05/1/2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

31/12

 

-  Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A9  trực tuần.

-  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu. Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A8 trực tuần.

- Lớp 6A4 lao động vệ sinh.

 

THỨ BA

01/01

 

 

 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

THỨ TƯ

02/1

 

 - Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 - Lớp 7A1 lao động vệ sinh.

 

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- HỌP CHI BỘ từ 13h.

THỨ NĂM

03/1

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- HỌP HỘI ĐỒNG từ 9h.

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A5 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

04/1

 - Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 - Lớp 7A2 lao động vệ sinh.

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

05/1

- Họp giao ban GVCN từ 7h.

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

- Họp giao ban GVCN từ12h45.

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A8 lao động vệ sinh.

Chủ nhật

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 22(C/MT19 điều chỉnh)

đăng 19:55, 21 thg 12, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 19:56, 21 thg 12, 2018 ]

                           KẾ HOẠCH TUẦN: 22 (C/M T19)

                                   Năm học 2018 - 2019

                 Từ ngày 24/12/ 2018  đến ngày  29/12/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

24/12

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A8 trực tuần.

-          Khối 6,9 học bình thường.

-          Lớp 8A7 lao động vệ sinh.

     -     Khối 7,8 học bình thường.

     -     Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A7  trực tuần.

 

THỨ BA

25/12

 

-          HỌP XÉT 02 MẶT GIÁO DỤC K 7,8 từ 7h30. (Tp: BGH, GVCN, TPT, QS, GVBM)

-          Khối 6,9 học bình thường

 

.

 

-          HỌP XÉT 02 MẶT GIÁO DỤC K 6,9 từ 13h30. (Tp: BGH, GVCN, TPT, QS, GVBM)

-          Khối 7,8 học bình thường

-          Lớp 9A10 lao động vệ sinh (GVCN hướng dẩn HS làm sớm)

THỨ TƯ

26/12

 

-          Khối 6,9 học bình thường

 

-          Lớp 8A6 lao động vệ sinh

 

Khối 7,8  học bình thường

 

THỨ NĂM

27/12

 

-          Khối  6,9 học bình thường

       -  Chấm SKKN ( theo QĐ)

      -     HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG từ 9h.

    

-          Khối 7,8  học bình thường

 

-          Lớp 6A1 lao động vệ sinh

 

THỨ SÁU

28/12

-          Khối  6,9 học bình thường

-          Kiềm kê CSVC, TB TV. Kiểm tra vệ sinh trang trí phòng học, kiểm tra việc chăm sóc các bồn hoa.

-          Khối 7,8  học bình thường

-          Lớp 6A3 lao động vệ sinh. Lớp 9A7 lao động.

 

THỨ BẢY

29/12

 

-          HỌP GIAO BAN GVCN từ 7h.

-          Khối 6,9  học bình thường

-            Lớp 8A12 lao động vệ sinh

 

-  HỌP GIAO BAN GVCN từ 12h45.

-  Khối 7,8  học bình thường

 

Chủ nhật

 

GVCN lớp trực tuần nhắc học sinh vệ sinh tất cả các buổi học trong tuần

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 22(C/M T19)

đăng 19:44, 21 thg 12, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                             KẾ HOẠCH TUẦN: 22 (C/M T19)

                                      Năm học 2018 - 2019

                             Từ ngày 24/12/ 2018  đến ngày  29/12/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

24/12

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A8 trực tuần.

-          Khối 6,9 học bình thường.

-          Lớp 8A7 lao động vệ sinh.

     -     Khối 7,8 học bình thường.

     -     Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A7  trực tuần.

 

THỨ BA

25/12

 

-          HỌP XÉT 02 MẶT GIÁO DỤC K 7,8 từ 7h30. (Tp: BGH, GVCN, TPT, QS, GVBM)

-          Khối 6,9 học bình thường

 

.

 

-          HỌP XÉT 02 MẶT GIÁO DỤC K 6,9 từ 13h30. (Tp: BGH, GVCN, TPT, QS, GVBM)

-          Khối 6,9 học bình thường

-          Lớp 9A10 lao động vệ sinh (GVCN hướng dẩn HS làm sớm)

THỨ TƯ

26/12

 

-          Khối 6,9 học bình thường

 

-          Lớp 8A6 lao động vệ sinh

 

Khối 7,8  học bình thường

 

THỨ NĂM

27/12

 

-          Khối 7,8  học bình thường

       -  Chấm SKKN ( theo QĐ)

      -     HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG từ 9h.

    

-          Khối 7,8  học bình thường

 

-          Lớp 6A1 lao động vệ sinh

 

THỨ SÁU

28/12

-          Khối 7,8  học bình thường

-          Kiềm kê CSVC, TB TV. Kiểm tra vệ sinh trang trí phòng học, kiểm tra việc chăm sóc các bồn hoa.

-          Khối 7,8  học bình thường

-          Lớp 6A3 lao động vệ sinh. Lớp 9A7 lao động.

 

THỨ BẢY

29/12

 

-          HỌP GIAO BAN GVCN từ 7h.

-          Khối 7,8  học bình thường

-            Lớp 8A12 lao động vệ sinh

 

 -  HỌP GIAO BAN GVCN từ 12h45.

-  Khối 7,8  học bình thường

 

Chủ nhật

 

GVCN lớp trực tuần nhắc học sinh vệ sinh tất cả các buổi học trong tuần

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 21(C/M T18)

đăng 18:48, 14 thg 12, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                             KẾ HOẠCH TUẦN: 21 (C/M T18)

                                      Năm học 2018 - 2019

                    Từ ngày 17/12/ 2018  đến ngày  22/12/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

17/12

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A7 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A1 lao động vệ sinh.

     -     Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

     -     Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A6  trực tuần.

 

THỨ BA

18/12

 

  -      Kiểm tra học kì I Ngữ Văn, Anh văn 6,9 tập trung từ 6h45.

 

-          Lớp 8A4 lao động vệ sinh.

 

    Kiểm tra học kì I Ngữ Văn, Anh văn 7,8  tập trung  từ 12h45.

 

THỨ TƯ

19/12

 

-          Kiểm tra học kì I Toán 6,9 tập trung từ 6h45.

-          Kiểm tra học kì I Hóa 9.

 

 

 

-          Kiểm tra học kì I Toán 7,8 tập trung từ 12h45.

-          Kiểm tra học kì I Hóa 8 .

-          Lớp 6A12 lao động vệ sinh.

 

THỨ NĂM

20/12

 

-    Học bình thường

-     HỌP BAN THI ĐUA từ 7h30 (các đ/c có tiết dạy tổ bố trí dạy thay)

      -      Học bình thường

-          Lớp 6A11 lao động vệ sinh

 

THỨ SÁU

21/12

      -       Học bình thường

-          Lớp 8A5 lao động vệ sinh

 

             Học bình thường

 

THỨ BẢY

22/12

 

-            Học bình thường

-            Lớp 8A8 lao động vệ sinh

 

             Học bình thường

Chủ nhật

 

GVCN lớp trực tuần nhắc học sinh vệ sinh tất cả các buổi học trong tuần kể cả ngày kiểm tra học kì.

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 20(C/M T17)

đăng 20:46, 7 thg 12, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                             KẾ HOẠCH TUẦN: 20 (C/M T17)

                                      Năm học 2018 - 2019

                             Từ ngày 10/12/ 2018  đến ngày  15/12/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

10/12

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A6 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A2 lao động vệ sinh (bù T16 CM )

 

     -     Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

     -     Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A5  trực tuần.

 

THỨ BA

11/12

 

-      Kiểm tra học kì I Công nghệ 6,9 T2.

-          Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiết 2.

 

 

 

- Kiểm tra học kì I Công nghệ 6,9 T2.

-Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiêt 1.   - Lớp 9A4 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

12/12

 

-          Kiểm tra học kì I Lịch sử 6,9 T1.

Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiêt 2.

-          Lớp 7A11 lao động vệ sinh.

 

-          Kiểm tra học kì I Lịch sử  7,8 T1.

-           Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiêt 2.

 

THỨ NĂM

13/12

 

-          Kiểm tra học kì I Địa lí 6,9 T1.

      -   Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiêt 1.

        -  Kiểm tra: Hình học 6 (T4)

- Kiểm tra học kì I Địa lí 7,8 T1.

- Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiêt 2.

-  Lớp 6A6  lao động vệ sinh.

 

 

THỨ SÁU

14/12

-          Kiểm tra học kì I Vật lí 6,9 T1.

Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiêt 1.

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-            Lớp 7A12 lao động vệ sinh.

 

-          Kiểm tra học kì I Vật lí 6,9 T1.

        Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiêt 1.

 

THỨ BẢY

15/12

 

-          Kiểm tra học kì I Sinh học 6,9 T1.

-          Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiêt 1.

-   Kiểm tra học kì I Sinh học 7,8 T1.

-  Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiêt 1

-  Lớp  6A7  lao động vệ sinh.

Chủ nhật

 

GHI CHÚ: Dạy phụ đạo trong tuần nghỉ. Riêng thứ 2 (10/12), thứ 7 ( 15/12) dạy bù phụ đạo nghỉ 02 ngày bão.

1-10 of 371