• KẾ HOẠCH TUẦN 21(C/M T18)                   KẾ HOẠCH TUẦN: 21(CM T18)                              Năm học 2017 - 2018                            Từ ngày  18/12/ 2017  đến ngày 23/12/ 2017 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG (K6,9)          BUỔI CHIỀU (K7,8 ...
  Được đăng 19:35, 15 thg 12, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 20(C/M T17)                   KẾ HOẠCH TUẦN: 20 (CM T17)                              Năm học 2017 - 2018                            Từ ngày  11/12/ 2017  đến ngày 16/12/ 2017 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG (K6,9)          BUỔI CHIỀU (K7,8 ...
  Được đăng 20:12, 8 thg 12, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 19(C/M T16)                 KẾ HOẠCH TUẦN: 19 (CM T16)                              Năm học 2017 - 2018                            Từ ngày  04/12/ 2017  đến ngày 09/12/ 2017 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG (K6,9)          BUỔI CHIỀU (K7,8 ...
  Được đăng 18:54, 1 thg 12, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 18(C/M T15)                     KẾ HOẠCH TUẦN: 18 (CM T15)                              Năm học 2017 - 2018                            Từ ngày  27/11/ 2017  đến ngày 02/12/ 2017 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG (K6,9)          BUỔI CHIỀU (K7,8 ...
  Được đăng 18:12, 24 thg 11, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 16(C/M T14)                    KẾ HOẠCH TUẦN: 17 (CM T14)                              Năm học 2017 - 2018                            Từ ngày  20/11/ 2017  đến ngày 25/11/ 2017 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG (K6,9)          BUỔI CHIỀU (K7,8 ...
  Được đăng 19:59, 17 thg 11, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 320. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH TUẦN 21(C/M T18)

đăng 19:32, 15 thg 12, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 19:35, 15 thg 12, 2017 ]

 

                KẾ HOẠCH TUẦN: 21(CM T18)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày  18/12/ 2017  đến ngày 23/12/ 2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

18/12

 

– Chào cờ đầu tuần.

- Lớp 6A6 trực tuần. Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

Lớp 7A6 trực tuần – Chào cờ đầu tuần.

Lớp 6A3 lao động vệ sinh.

THỨ BA

19/12

 

 Kiểm tra học kì I Tin học 6, Hóa học 9 tiết 1

Tiết 2 khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

Kiểm tra học kì I Tin học 7 , Hóa học 8 tiết 1

Tiết 2 khối 7,8 học theo thời khóa biểu từ  tiết 2

Lớp 6A8 lao động vệ sinh

Tiết 5 kiểm tra Đại số 7.

 

THỨ TƯ

20/12

 

 

Kiểm tra học kì I Vật lí 6, 9  tiết 1.

Tiết 2 khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 2

 

Kiểm tra học kì I Vật lí 7.8 tiết 1

HỌP CHI BỘ từ 13h (đánh giá Đảng viên cuối năm)

Tiết 2 khối 7,8 học theo thời khóa biểu từ tiết 2.

Lớp 6A9 lao động vệ sinh.

 

THỨ NĂM

21/12

 

Kiểm tra học kì I: Ngữ Văn, Anh Văn  6,9 từ 6h45

Lớp 8A1 lao động vệ sinh.

 

-          Kiểm tra học kì I: Ngữ Văn, Anh Văn 7,8 từ 12h45

-            Lớp 6A13 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

22/12

Kiểm tra học kì I Toán, Sinh học 6,9 từ 6h45 (môn Sinh học theo đơn vị lớp)

Lớp 8A2 lao động vệ sinh.

 

-          Kiểm tra học kì I Toán, Sinh học 7,8 từ 12h45 (môn Sinh học theo đơn vị lớp)

-          Lớp 6A11 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

23/12

 

-    Họp giao ban GVCN từ 7h

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 -    Lớp 6A10 lao động vệ sinh.

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 20(C/M T17)

đăng 20:12, 8 thg 12, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

 

                KẾ HOẠCH TUẦN: 20 (CM T17)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày  11/12/ 2017  đến ngày 16/12/ 2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

11/12

 

– Chào cờ đầu tuần. LIÊN ĐỘI PHÂN CÔNG VÀ NHẮC CÁC LỚP TƯỚI  VÀ CHĂM SÓC CÂY XANH.

- Lớp 6A5 trực tuần. Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A9 lao động vệ sinh (bù tuần trước)

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

Lớp 7A5 trực tuần – Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

12/12

 

 Kiểm tra học kì I GDCD 6,9.Kiểm tra Đại số 8 (T1 từ 8A1 – 8A6, T2 từ 8A7 – 8A12)  

Tiết 2 khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 1.

  

Kiểm tra học kì I GDCD 7,8

Tiết 2 khối 7,8 học theo thời khóa biểu từ  tiết 1.

Lớp 6A2 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

13/12

 

Kiểm tra học kì I Công nghệ 6,9 

Tiết 2 khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 1.

Kiểm tra học kì I Công nghệ 7,8 

Tiết 2 khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 1.

Lớp 6A7 lao động vệ sinh.

 

THỨ NĂM

14/12

 

-           Kiểm tra học kì I Địa Lý 7,8

-          Tiết 2 khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 1.

-          HỌP LIÊN TỊCH từ 9h

 

-          Kiểm tra học kì I Địa Lý 7,8 

-          Tiết 2 khối 7,8 học theo thời khóa biểu từ tiết 1

-            Lớp 6A4 lao động vệ sinh

THỨ SÁU

15/12

-          Kiểm tra học kì I Lịch sử 6,9 

-          Tiết 2 khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 1.

-          Kiểm tra học kì I Lịch sử 7,8

-           Tiết 2 khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 1

-          Lớp 6A5 lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

   16/12

 

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 -    Lớp 6A1 lao động vệ sinh.

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 19(C/M T16)

đăng 18:54, 1 thg 12, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                KẾ HOẠCH TUẦN: 19 (CM T16)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày  04/12/ 2017  đến ngày 09/12/ 2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

4/12

 

– Chào cờ đầu tuần.

- Lớp 6A4 trực tuần. Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A9 lao động vệ sinh.

- TỔ TRƯỜNG, GIÁO VIÊN NỘP HỒ SƠ, GIÁO ÁN NHÀ TRƯỜNG KIỂM TRA  tại phòng Văn thư, phòng BGH phụ trách các Tổ.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

Lớp 7A4 trực tuần – Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

05/12

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

   Lớp 7A10 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ TƯ

06/12

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ NĂM

07/12

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp  7A11 lao động vệ sinh

-          Kiểm tra: Tin học, Văn học 9 (T3,4), Tin học 6 (T3)

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

 

THỨ SÁU

08/12

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

Lớp 7A12 lao động vệ sinh

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

   09/12

 

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 7A13  lao động vệ sinh-   

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 18(C/M T15)

đăng 18:12, 24 thg 11, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

   

                KẾ HOẠCH TUẦN: 18 (CM T15)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày  27/11/ 2017  đến ngày 02/12/ 2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

27/11

 

 -   TỔ CHỨC MIT-TINH THÁNG HÀNH ĐỘNG HIV/AIDS năm 2017 thực hiện trong giờ Chào cờ từ 7h mỗi lớp 05 lá cờ có cán.

 - Lớp 9A8  sắp xếp bàn ghế trước và sau Lễ

- Lớp 6A3 trực tuần. Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A12 lao động vệ sinh.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

Lớp 7A3 trực tuần – Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

28/11

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

   Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ TƯ

29/11

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 7A5 lao động vệ sinh.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ NĂM

30/11

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp  7A6 lao động vệ sinh

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

 

THỨ SÁU

01/12

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

Lớp 7A7 lao động vệ sinh

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

   02/12

 

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 7A8 lao động vệ sinh-   

-    Họp giao ban GVCN từ 12h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 16(C/M T14)

đăng 19:59, 17 thg 11, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

  

                KẾ HOẠCH TUẦN: 17 (CM T14)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày  20/11/ 2017  đến ngày 25/11/ 2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

20/11

 

 -   TỔ CHỨC LỄ 20/11

 -   Cán bộ, giáo viên , nhân viên, học sinh tập trung từ 6h45.

- Lớp 9A4 sắp xếp bàn ghế trước và sau Lễ

- Lớp 6A2, 7A2 vệ sinh trực tuần vệ sinh trước và sau Lễ

Nghỉ

THỨ BA

21/11

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu. Lớp 6A2 trực tuần.

   Lớp 8A12, 7A3 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

Lớp 7A2 trực tuần.

 

 

THỨ TƯ

22/11

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

Lớp 8A11 lao động vệ sinh.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

THỨ NĂM

23/11

 

-            Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp  8A9 lao động vệ sinh

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

 

THỨ SÁU

24/11

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

Lớp 7A1 lao động vệ sinh

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

   25/11

 

GIAO LƯU VĂN NGHỆ VỚI TRẺ KHUYẾT TẬT  từ 7h – 8h. Tiết 2 học theo TKB từ tiết 1 trở đi ( tiết sinh hoạt lớp nghỉ.)

-      Lớp 7A2 lao động vệ sinh

 

-    Họp giao ban GVCN từ 13h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 16(C/MT13) thực hiện tạm thời

đăng 02:44, 10 thg 11, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                   KẾ HOẠCH TUẦN: 16 (CM T13)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày  13/11/ 2017  đến ngày 18/11/ 2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

13/11

 

-      Chào cờ đầu tuần Lớp 6A1  trực tuần

-      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-             Lớp 8A5 lao động vệ sinh

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Chào cờ đầu tuần

-          Lớp 7A1 trực tuần.

-          Lớp 6A12 lao động vệ sinh.

 

THỨ BA

14/11

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

  

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A12 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

15/11

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A3 lao động vệ sinh

THỨ NĂM

16/11

 

-            Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          HỌP CHUYÊN MÔN từ 9h

-          Lớp 8A8 lao động vệ sinh

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

 

THỨ SÁU

17/11

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

Lớp 8A7 lao động vệ sinh

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

Lớp 9A1 LĐVS ( sau học TD)

 

THỨ BẢY

18/11

 

-      Họp giao ban GVCN từ 7h.

-       Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-      Họp giao ban GVCN từ 13h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 -   Lớp 9A2 lao động vệ sinh.

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 15 (C/M T12)

đăng 18:58, 3 thg 11, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 18:59, 3 thg 11, 2017 ]

                   KẾ HOẠCH TUẦN: 15 (CM T12)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày  6/11/ 2017  đến ngày 11/11/ 2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

6/11

 

-      Chào cờ đầu tuần Lớp 9A12  trực tuần

-      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A4 lao động vệ sinh

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Chào cờ đầu tuần

-          Lớp 8A12 trực tuần.

-          Lớp 6A3 lao động vệ sinh.

 

 

THỨ BA

7/11

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

   Kiềm tra:  Đại số 8 – Sinh học 8 (T1,2 từ 8A1 – 8A6, T3,4 từ 8A7- 8A12)

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A8 lao động vệ sinh.

-           Kiểm tra Công nghệ 7 (T5)

 

THỨ TƯ

8/11

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A7 lao động vệ sinh (bù tuần trước)

THỨ NĂM

9/11

 

-            Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Kiểm tra Tiếng Việt 6 (T3)

-          Kiểm tra T3,4 : Hình học, Công nghệ  9

-            Kiềm tra:  Tiếng Việt 7 – Đại số 7 (T1,2 từ 7A1 – 8A7, T3,4 từ 7A8- 7A13)

 

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A13 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

 10/11

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A11 lao động vệ sinh.

-          Kiểm tra Tin học7 (T5)

 

THỨ BẢY

   11/11

 

-      Họp giao ban GVCN từ 7h.

-       Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-      Họp giao ban GVCN từ 13h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-      Lớp 6A10 lao động vệ sinh.

 

Chủ nhật

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 14 (C/M T11)

đăng 20:04, 26 thg 10, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 20:05, 26 thg 10, 2017 ]

                   KẾ HOẠCH TUẦN: 14 (CM T11)

                             Năm học 2017 - 2018

                           Từ ngày  30/10/ 2017  đến ngày 4/11/ 2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

30/10

 

-      Chào cờ đầu tuần Lớp 9A11  trực tuần

-      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-      Lớp 7A13 lao động vệ sinh.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Chào cờ đầu tuần

-          Lớp 8A11 trực tuần.

 

THỨ BA

31/10

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

   Kiềm tra:  Văn 8 - GDCD 8 (T1,2 từ 8A1 – 8A7, T3,4 từ 8A7- 8A12)

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A2 lao động vệ sinh.

-           Kiểm tra GDCD 7 (T5)

 

THỨ TƯ

 1/11

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          HỌP CHI BỘ từ 14 h.

-          Lớp 6A7 lao động vệ sinh.

THỨ NĂM

2/11

 

-            Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Kiểm tra T3,4 : GDCD, Sinh 6; Địa lí, Vật lí 9.

-          HỌP BCĐ, BTC, TRƯỞNG PHÓ các tiểu ban chuẩn bị cho: Hội diễn Văn nghệ 20/11 từ 9h.

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

-          Lớp 6A4 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

 3/11

-      Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A5 lao động vệ sinh.

-          Kiểm tra Văn 7 (T5)

 

THỨ BẢY

   4/11

 

-      Họp giao ban GVCN từ 7h.

-       Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-      Họp giao ban GVCN từ 13h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-      Lớp 6A6 lao động vệ sinh.

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 13 (C/M T10)

đăng 20:29, 20 thg 10, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

  

                   KẾ HOẠCH TUẦN: 13 (CM T10)

                             Năm học 2017 - 2018

                             Từ ngày  23/10/ 2017  đến ngày 28/10/ 2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

23/10

 

-      Chào cờ đầu tuần Lớp 9A10  trực tuần

-      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-      Lớp 8A11 lao động vệ sinh.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Chào cờ đầu tuần

-          Lớp 8A10 trực tuần.

-          Lớp 9A9 lao động .

THỨ BA

24/10

 

-            Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-           Lớp 7A8  lao động vệ sinh.

-          Kiềm tra:  Công nghệ - Tin học 8 (T1,2 từ 8A1 – 8A7, T3,4 từ 8A7- 8A12)

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Kiểm tra: Hình học 9 – Văn học 9 (T1,2 từ 9A1 – 9A6, T3,4 từ 9A7- 9A12)

-          Kiểm tra Lịch sử 7 (T5)

THỨ TƯ

 25/10

 

-           Khối 6,9 học thời khóa biểu thứ 5. Từ tiết 3 lớp 9A11 lao động.

-          Lớp 7A10  lao động vệ sinh.

 

 Khối 7,8 học thời khóa biểu thứ 5.

 

THỨ NĂM

 26/10

 

-      Khối 6,9  học thời khóa biểu thứ 4.

-      Lớp 7A9  lao động vệ sinh.

 

Khối 7,8 học thời khóa biểu thứ 4

 

THỨ SÁU

 27/10

-      Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-      Lớp 7A11 lao động vệ sinh.

-      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-      Kiểm tra Vật Lý 7 (T5)

 

THỨ BẢY

   28/10

 

-      Họp giao ban GVCN từ 7h.

-       Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-       Lớp 7A12 lao động vệ sinh.

-      Họp giao ban GVCN từ 13h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 12(C/M T9) thực hiện tạm thời

đăng 03:01, 13 thg 10, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

  

                   KẾ HOẠCH TUẦN: 12 (CM T09)

                             Năm học 2017 - 2018

                             Từ ngày  16/10/ 2017  đến ngày 21/10/ 2017

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

16/10

 

-      Chào cờ đầu tuần Lớp 9A9  trực tuần

-      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-      Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Chào cờ đầu tuần

-          Lớp 8A9 trực tuần.

 

THỨ BA

17/10

 

-            Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-           Lớp 8A10 lao động vệ sinh.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ TƯ

18/10

 

 Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-       Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-      Lớp 6A9  lao động vệ sinh.

 

THỨ NĂM

19/10

 

 

-      Khối 6,9  học theo thời khóa biểu.

-      Lớp 7A3  lao động vệ sinh.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

20/10

-      Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-      Lớp 7A6 lao động vệ sinh.

-      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

 21/10

 

-      Họp giao ban GVCN từ 7h

-       Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-       Lớp 7A7 lao động vệ sinh.

-      Họp giao ban GVCN từ 13h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

1-10 of 320