• KẾ HOẠCH TUẦN: 12(C/M T09)                       KẾ HOẠCH TUẦN: 12 (CM T09)                                               Năm học 2018 - 2019                                   (Từ ngày   15/ 10/ 2018 đến ngày 20/10/ 2018) THỨ NGÀY BUỔI SÁNG (K6,9)          BUỔI CHIỀU (K7,8 ...
  Được đăng 18:45, 12 thg 10, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOACH TUẦN:11(C/M T08)                       KẾ HOẠCH TUẦN: 11 (CM T08)                                               Năm học 2018 - 2019                                   (Từ ngày   8/ 10/ 2018 đến ngày 13/10/ 2018) THỨ NGÀY BUỔI SÁNG (K6,9)          BUỔI CHIỀU (K7,8 ...
  Được đăng 20:41, 5 thg 10, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 10 (C/MT7)                       KẾ HOẠCH TUẦN: 10 (CM T07)                                               Năm học 2018 - 2019                                   (Từ ngày   1/ 10/ 2018 đến ngày 7/10/ 2018) THỨ NGÀY BUỔI SÁNG (K6,9)          BUỔI CHIỀU (K7,8 ...
  Được đăng 20:46, 28 thg 9, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 09(C/M T06)                       KẾ HOẠCH TUẦN: 09 (CM T06)                                               Năm học 2018 - 2019                                   (Từ ngày   24/ 9/ 2018 đến ngày 29/9/ 2018) THỨ NGÀY BUỔI SÁNG (K6,9)          BUỔI CHIỀU (K7,8 ...
  Được đăng 21:14, 21 thg 9, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 08(C/M T5)                          KẾ HOẠCH TUẦN: 08 (CM T05)                                               Năm học 2018 - 2019                                   (Từ ngày   17/ 9/ 2018 đến ngày 22/9/ 2018) THỨ NGÀY BUỔI SÁNG (K6,9)          BUỔI CHIỀU (K7,8 ...
  Được đăng 20:54, 14 thg 9, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 354. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH TUẦN: 12(C/M T09)

đăng 18:45, 12 thg 10, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 12 (CM T09)

                                              Năm học 2018 - 2019  

                                (Từ ngày   15/ 10/ 2018 đến ngày 20/10/ 2018)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

15/10

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A9 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-     Lớp 8A2 lao động vệ sinh.

      -     Khối 7,8 học bình thường.

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A9 trực tuần.

 

THỨ BA

16/10

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp 7A7 lao động vệ sinh.

-   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 9A4 lao động.

-   Kiểm tra: Sinh học 7, Công nghệ 8 (T5)

THỨ TƯ

  17/10

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A8 lao động vệ sinh.   

  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

18/10

-  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 - Lớp 7A9 lao động vệ sinh.   

-   Kiểm tra: Đại Số 9 (T3), Sinh học 9 (T4)

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp 9A5 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

19/10

-    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp 7A10 lao động vệ sinh.   

-   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 9A8 lao động vệ sinh.

-   Kiểm tra: Địa lý  8 (T5)

-   Kiểm tra: Lịch sử 7 (T5)

THỨ BẢY

20/10

-          Họp giao ban GVCN từ 7h

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45

-          Khối 7,8  học theo thời khóa biểu. Lớp 6A7 lao động vệ sinh.

 

 

 

 

 

KẾ HOACH TUẦN:11(C/M T08)

đăng 20:40, 5 thg 10, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 20:41, 5 thg 10, 2018 ]

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 11 (CM T08)

                                              Năm học 2018 - 2019  

                                (Từ ngày   8/ 10/ 2018 đến ngày 13/10/ 2018)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

8/10

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A8 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

      - Khối 7,8 học bình thường.

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A8 trực tuần.

-          Lớp 9A2 lao động vệ sinh.

THỨ BA

9/10

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 9A7 lao động vệ sinh.

-   Kiểm tra Địa lí 7, Vật lí 8 (T5)

THỨ TƯ

  10/10

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A12 lao động vệ sinh.   

  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

11/10

-  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Kiểm tra Anh Văn 6,9 (T3), Văn Học 6 (T4)

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp 9A5 lao động vệ sinh.

-   Kiểm tra Địa lí, Vật lí 6 T1,2 từ 6A1-6A6, T3,4 từ 6A7-6A12.

THỨ SÁU

12/10

    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

   

-   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 9A8 lao động vệ sinh.

-   Kiểm tra Hình học 7, Hóa học 8 (T5)

 

THỨ BẢY

13/10

-          Họp giao ban GVCN từ 7h

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45

-          Khối 7,8  học theo thời khóa biểu. Lớp 6A6 lao động vệ sinh.

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 10 (C/MT7)

đăng 20:46, 28 thg 9, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 10 (CM T07)

                                              Năm học 2018 - 2019  

                                (Từ ngày   1/ 10/ 2018 đến ngày 7/10/ 2018)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

1/10

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A6 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Khối 8 các lớp học phụ đạo TKB thứ 5 từ tiết 2 đến tiết 5

 

-           Khối 7,8 học bình thường.

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A6 trực tuần.

-          Lớp 6A8 lao động vệ sinh.

THỨ BA

2/10

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A3                                        lao động vệ sinh.   

   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ TƯ

  3/10

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A4  lao động vệ sinh.   

  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  HỌP CHI BỘ từ 13h30

THỨ NĂM

4/10

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp 8A3 lao động vệ sinh tiết 1,2.

-   Các lớp học phụ đạo K8 chuyển học vào thứ 2

-   9h họp hội đồng chuẩn bị cho HNCCVC

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.


THỨ SÁU

5/10

    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A10 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

6/10

-          Họp giao ban GVCN từ 7h

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A6 lao động vệ sinh.

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45

-          Khối 7,8  học theo thời khóa biểu.

 

7/10

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC từ 7h30 tại Hội trường.

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 09(C/M T06)

đăng 21:14, 21 thg 9, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 09 (CM T06)

                                              Năm học 2018 - 2019  

                                (Từ ngày   24/ 9/ 2018 đến ngày 29/9/ 2018)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

24/9

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A6 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-           Khối 7,8 học bình thường.

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A6 trực tuần.

-          Lớp 6A4 lao động vệ sinh.

THỨ BA

25/9

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A10 lao động vệ sinh.   

   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ TƯ

  26/9

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A2 lao động vệ sinh.   

 

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

27/9

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Kiểm tra Số học 6, Hình học 9 (T3)

-          ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI từ 7h30 (tại hội trường)

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A5 lao động vệ sinh.

THỨ SÁU

28/9

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A12 lao động vệ sinh

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

29/9

-          Họp giao ban GVCN từ 7h

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A1 lao động vệ sinh.

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45

-          Khối 7,8  học theo thời khóa biểu.

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 08(C/M T5)

đăng 20:54, 14 thg 9, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

  

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 08 (CM T05)

                                              Năm học 2018 - 2019  

                                (Từ ngày   17/ 9/ 2018 đến ngày 22/9/ 2018)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

17/9

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A5 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-           Khối 7,8 học bình thường.

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A5 trực tuần.

-          Lớp 6A11 lao động vệ sinh.

THỨ BA

18/9

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A8 lao động vệ sinh.   

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ TƯ

   19/9

 

 Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

 

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A1 lao động vệ sinh.

THỨ NĂM

20/9

  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A3 lao động vệ sinh.

THỨ SÁU

21/9

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A1 lao động vệ sinh (bù T04 c/m)

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

22/9

-          Họp giao ban GVCN từ 7h

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45

-          Khối 7,8  học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A2 lao động vệ sinh.

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN:07(C/M T04)

đăng 21:32, 7 thg 9, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 07 (CM T04)

                                              Năm học 2018 - 2019  

                                (Từ ngày   10/ 9/ 2018 đến ngày 15/9/ 2018)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

10/9

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A4 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A8, 8A5 lao động vệ sinh hưởng ứng chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết.

 

-           Khối 7,8 học bình thường.

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A4 trực tuần.

 

THỨ BA

11/9

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

     

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A12 lao động vệ sinh.

THỨ TƯ

    12/9

 

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A6 lao động vệ sinh.

 

 

 Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

13/9

-  Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 8A9 lao động vệ sinh.

-   HỌP NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN  từ 9h (theo QĐ)

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

14/9

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 8A1 lao động vệ sinh.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          HỌP HỘI PHỤ HUYNH MỞ RỘNG. Mời tham gia: BGH, trưởng các đoàn thể, các tổ trưởng.

THỨ BẢY

15/9

Họp giao ban GVCN từ 7h

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

Lớp 8A11 lao động vệ sinh.

 

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45

-          Khối 7,8  học theo thời khóa biểu.

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN:06(c/m T03điều chỉnh)

đăng 21:28, 31 thg 8, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 06 (CM T03)

                                              Năm học 2018 - 2019  

                                (Từ ngày   3/ 9/ 2018 đến ngày 8/9/ 2018)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

3/9

 

Nghỉ lễ bù 2/9.

 Nghỉ lễ bù 2/9

 

THỨ BA

4/9

 

- Lớp 9A3 trực tuần

- Khối 6, 9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

- Lớp  8A3 trực tuần

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A9, 6A10 lao động tổng vệ sinh chuẩn bị cho khai giảng.

THỨ TƯ

5/9

 

-           KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI tập trung từ 6h40.

-          Lớp 9A3, 9A4  sắp xếp bàn ghế trước và sau Lễ.

-          Lớp 8A3, 8A4 trực vệ sinh trước và sau Lễ.

 

 Nghỉ

 

THỨ NĂM

6/9

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A9 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra công tác tài chính từ 7h30.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

7/9

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A10 lao động vệ sinh.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

8/9

Họp giao ban GVCN từ 7h

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

Lớp 7A11 lao động vệ sinh.

 

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45

-          Khối 7,8  học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

9/9

HỌP PHHS k6,9 từ 7h30, k7,8 từ 13h30

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN:06(c/m t03)

đăng 20:28, 31 thg 8, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 20:29, 31 thg 8, 2018 ]

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 06 (CM T03)

                                              Năm học 2018 - 2019  

                                (Từ ngày   3/ 9/ 2018 đến ngày 8/9/ 2018)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

3/9

 

Nghỉ lễ bù 2/9.

 Nghỉ lễ bù 2/9

 

THỨ BA

4/9

 

- Lớp 9A3 trực tuần

- Khối 6, 9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

- Lớp  8A3 trực tuần

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 6A9, 6A10 lao động tổng vệ sinh chuẩn bị cho khai giảng.

THỨ TƯ

5/9

 

-           KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI tập trung từ 6h40.

-          Lớp 9A3, 9A4  sắp xếp bàn ghế trước và sau Lễ.

-          Lớp 8A3, 8A4 trực vệ sinh trước và sau Lễ.

 

 Nghỉ

 

THỨ NĂM

6/9

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A9 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra công tác tài chính từ 7h30.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

7/9

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A10 lao động vệ sinh.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

8/9

Họp giao ban GVCN từ 7h

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

Lớp 7A11 lao động vệ sinh.

 

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45

-          Khối 7,8  học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 05(C/M T02 ĐIỀU CHỈNH)

đăng 02:02, 27 thg 8, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 05 (CM T02)

                                              Năm học 2018 - 2019  

                                (Từ ngày   27/ 8/ 2018 đến ngày 01/9/ 2018)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

27/8

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A2 trực tuần.

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A2,7A12 lao động vệ sinh.

 -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A2 trực tuần

 -  Lớp 9A11 lao động.

THỨ BA

28/8

 

- Khối 9 học theo thời khóa biểu.

- Khối 6 thi khảo sát chất lượng môn Ngữ Văn-Tiếng Anh từ 7h

- Lớp 7A3 lao động vệ sinh.

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Khối 6 thi khảo sát chất lượng môn Toán từ 13h.

 

THỨ TƯ

29/8

 

 - Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

30/8

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- HỌP HỘI ĐỒNG từ 9h.

- Lớp 7A5 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

31/8

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A6 lao động vệ sinh.

- CÁC Đ/C ĐẢNG VIÊN THAM GIA HỌC NQ tại UBND XÃ HÒA HIỆP lúc 8h.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

1/9

Họp giao ban GVCN từ 7h

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

Lớp 7A7 lao động vệ sinh.

 

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45

-          Khối 7,8  học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN:05(c/m T02)

đăng 21:28, 24 thg 8, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 05 (CM T02)

                                              Năm học 2018 - 2019  

                                (Từ ngày   27/ 8/ 2018 đến ngày 01/9/ 2018)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

27/8

 

- Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A2 trực tuần.

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A2,7A12 lao động vệ sinh.

 -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A2 trực tuần

 -  Lớp 9A11 lao động.

THỨ BA

28/8

 

- Khối 9 học theo thời khóa biểu.

- Khối 6 thi khảo sát chất lượng môn Ngữ Văn-Tiếng Anh từ 7h

- Lớp 7A3 lao động vệ sinh.

- Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

- Khối 6 thi khảo sát chất lượng môn Ngữ Văn-Tiếng Anh từ 7h.

 

THỨ TƯ

29/8

 

 - Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

30/8

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- HỌP HỘI ĐỒNG từ 7h.

- Lớp 7A5 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

31/8

- Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

- Lớp 7A6 lao động vệ sinh.

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ BẢY

1/9

Họp giao ban GVCN từ 7h

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

Lớp 7A7 lao động vệ sinh.

 

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45

-          Khối 7,8  học theo thời khóa biểu.

 

Chủ nhật

 

 

 

1-10 of 354