Hiển thị bài đăng 1 - 15trong tổng số 15. Xem nội dung khác »

Phiếu liên lạc năm học 2017-2018

đăng 04:23, 16 thg 5, 2018 bởi admin Hoàng Ngọc Duy

Các đ/c GVCN tải về in cho lớp mình. Trân trọng!

Phiếu liên lạc học kỳ I năm học 2016-2017

đăng 07:55, 29 thg 12, 2016 bởi admin Hoàng Ngọc Duy

Các đ/c GVCN nhấn vào mũi tên màu xanh tương ứng với lớp mình để tải về. Sau khi in ra các đ/c thực hiện các bước sau:
1. Ghi nhận xét của GVCN, ký tên và ghi ngày tháng năm.
2. Trình BGH ký, đóng dấu.

[Mẫu] DSHS sử dụng xe máy điện, xe honda năm học 2016-2017

đăng 07:05, 30 thg 8, 2016 bởi admin Hoàng Ngọc Duy

GVCN lập danh sách theo mẫu này gởi về văn thư trước ngày 10/09/2016

Phiếu kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2014-2015

đăng 07:49, 26 thg 12, 2014 bởi admin Hoàng Ngọc Duy   [ đã cập nhật 08:00, 26 thg 12, 2014 ]

GVCN tải "Phiếu kết quả học tập" lớp mình chủ nhiệm bên dưới về máy, in ra và làm các việc sau: 
1. Ghi nhận xét vào phần "Nhận xét của GVCN" 
2. Điền ngày tháng năm. 
3. ký tên vào phần "Giáo viên chủ nhiệm"

Lưu ý: Nhấn vào mũi tên màu xanh tương ứng với lớp mình để tải về máy!

GỢI Ý MẪU BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

đăng 09:26, 29 thg 8, 2012 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long   [ đã cập nhật 09:32, 29 thg 8, 2012 ]


MẪU SỐ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

đăng 05:31, 20 thg 12, 2011 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long


MẪU HỒ SƠ XÉT CHUYỂN NGẠCH

đăng 23:59, 21 thg 9, 2011 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long


1-10 of 15