Hiển thị bài đăng 1 - 13trong tổng số 13. Xem nội dung khác »

Phiếu liên lạc năm học 2016-2017

đăng 06:42, 19 thg 5, 2017 bởi admin Hoàng Ngọc Duy   [ đã cập nhật 18:41, 19 thg 5, 2017 ]

Quý thầy cô chọn lớp mình ở danh sách đính kèm bên dưới để tải về nhé!

Phiếu liên lạc học kỳ I năm học 2016-2017

đăng 07:55, 29 thg 12, 2016 bởi admin Hoàng Ngọc Duy

Các đ/c GVCN nhấn vào mũi tên màu xanh tương ứng với lớp mình để tải về. Sau khi in ra các đ/c thực hiện các bước sau:
1. Ghi nhận xét của GVCN, ký tên và ghi ngày tháng năm.
2. Trình BGH ký, đóng dấu.

[Mẫu] DSHS sử dụng xe máy điện, xe honda năm học 2016-2017

đăng 07:05, 30 thg 8, 2016 bởi admin Hoàng Ngọc Duy

GVCN lập danh sách theo mẫu này gởi về văn thư trước ngày 10/09/2016

Phiếu kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2014-2015

đăng 07:49, 26 thg 12, 2014 bởi admin Hoàng Ngọc Duy   [ đã cập nhật 08:00, 26 thg 12, 2014 ]

GVCN tải "Phiếu kết quả học tập" lớp mình chủ nhiệm bên dưới về máy, in ra và làm các việc sau: 
1. Ghi nhận xét vào phần "Nhận xét của GVCN" 
2. Điền ngày tháng năm. 
3. ký tên vào phần "Giáo viên chủ nhiệm"

Lưu ý: Nhấn vào mũi tên màu xanh tương ứng với lớp mình để tải về máy!

GỢI Ý MẪU BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

đăng 09:26, 29 thg 8, 2012 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long   [ đã cập nhật 09:32, 29 thg 8, 2012 ]


MẪU SỐ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

đăng 05:31, 20 thg 12, 2011 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long


MẪU HỒ SƠ XÉT CHUYỂN NGẠCH

đăng 23:59, 21 thg 9, 2011 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long


MẪU BÁO CÁO PHÒNG NỘI VỤ (tính đến ngày 31/12/2010)

đăng 03:14, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy

GỢI Ý MỘT DÀN Ý ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP KHOA HỌC

đăng 06:58, 20 thg 1, 2010 bởi admin Hoàng Ngọc Duy

GỢI Ý MỘT DÀN Ý

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP KHOA HỌC

 

A. Phần mở đầu                                                 B. Phần nội dung

I. Lý do chọn đề tài                                              I. Thực trạng và những vấn đề cần được giải quyết

     1. Cơ sở lý luận                                              II. Các biện pháp giải qyết vấn đề

     2. Cơ sở thực tiễn                                           III. Hiệu quả phạm vi, qui mô áp dụng

II. Mục đích và phương pháp nghiên cứu            C. Lết luận

III. Giới hạn của đề tài                                         I. Ý nghĩa của đề tài đối với công tác

IV. Các giả thuyết nghiên cứu                              II. Bài học kinh nghiệm, hướng phát triển

V. Kế hoạch thực hiện                                         III. Đề xuất

                                                                            Tài liệu tham khảo

1-10 of 13