Hiệu trưởng : Võ Phi Long

Chuyên môn : ĐHSP Toán

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung, quản lý tổ Toán

Điện thoại cơ quan : (0254) 3 90 75 85

Điện thoại di động : 0919.28 95 48

Email :
hieutruong@thcshoahiep.edu.vn
 
Phó hiệu trưởng : Lê Xuân Ánh

Chuyên môn :
ĐHSP Lịch sử

Lĩnh vục phụ trách
: Chuyên môn, quản lý tổ Sử - GDCD,

Điện thoại cơ quan
: (0254) 3 70 79 59

Điện thoại di động : 0946 268 076


Email : chuyenmon@thcshoahiep.edu.vn
   
 
Phó hiệu trưởng : Phạm Thị Cúc

Chuyên môn : ĐHSP Ngữ Văn

Lĩnh vực phụ trách : CSVC, Quản lý tổ Văn

Điện thoại cơ quan : (0254) 3 90 75 78

Điện thoại di động : 0983 380 400

Email : chibo@thcshoahiep.edu.vn