Hiệu trưởng : Võ Phi Long

Chuyên môn : ĐHSP Toán

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung, quản lý tổ Toán

Điện thoại cơ quan : (064) 3 783 282

Điện thoại di động : 0919.28 95 48

Email :
hieutruong@thcshoahiep.edu.vn
 
 
Phó hiệu trưởng : Nguyễn Văn Sinh

Chuyên môn :
ĐHSP Tiếng Anh

Lĩnh vục phụ trách
: Chuyên môn, quản lý tổ Ngoại Ngữ,

Điện thoại cơ quan
: (064) 3 783 277

Điện thoại di động : 0982 012 265


Email : chuyenmon@thcshoahiep.edu.vn
   
 
Phó hiệu trưởng : Phạm Thị Cúc

Chuyên môn : ĐHSP Ngữ Văn

Lĩnh vực phụ trách : CSVC, Quản lý tổ Văn

Điện thoại cơ quan : (064) 3 877 226

Điện thoại di động : 0983 380 400

Email : chibo@thcshoahiep.edu.vn