HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Hiển thị bài đăng 1 - 48trong tổng số 48. Xem nội dung khác »

KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2016 - 2017

đăng 21:11, 31 thg 7, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2017-2018

đăng 09:50, 31 thg 7, 2017 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long


TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ 2 (2015-2016) VÀ LỚP 10 (2016-2017)CỦA SGD&ĐT

đăng 19:08, 17 thg 4, 2016 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016

đăng 21:25, 12 thg 4, 2016 bởi Hiệu trưởng: Võ Phi Long   [ đã cập nhật 19:09, 17 thg 4, 2016 ]


PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM CÔNG VĂN SỐ 1576 NGÀY 19/11/2015 CỦA SỞ GIÁO DỤC BRVT

đăng 05:26, 24 thg 11, 2015 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

đăng 05:15, 24 thg 11, 2015 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

Ma trận đề kiểm tra học kì I năm học 2015-2016. Các môn không có ma trận thực hiện theo phụ lục công văn số:1576 ngày 19/11/2015 của Sở GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÌNH BRVT.

MA TRAN HOC KY II TOAN & VAT LY

đăng 23:11, 14 thg 4, 2015 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh


MATRAN DE KIEM TRA HOC KY II

đăng 06:36, 14 thg 4, 2015 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015

đăng 17:40, 13 thg 4, 2015 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh


1-10 of 48