Hoạt động gần đây của trang web

00:34, 10 thg 4, 2021 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã đính kèm tuan 28.doc vào Kế hoạch tuần
21:25, 2 thg 4, 2021 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã đính kèm tuan 27 ( cm T30).doc vào Kế hoạch tuần
20:32, 26 thg 3, 2021 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã đính kèm tuan 26 cm T29.doc vào Kế hoạch tuần
20:29, 26 thg 3, 2021 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã xóa tệp đính kèm tuan 26 cm T29.doc khỏi Kế hoạch tuần
20:28, 26 thg 3, 2021 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã đính kèm tuan 26 cm T29.doc vào Kế hoạch tuần
03:03, 23 thg 3, 2021 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm Cong nhan Kq THCS-trinhky.xlsx vào Thông báo
21:20, 19 thg 3, 2021 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã đính kèm TUAN 25 (CM T28).doc vào Kế hoạch tuần
23:30, 12 thg 3, 2021 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã đính kèm tUAN 24.doc vào Kế hoạch tuần
23:29, 12 thg 3, 2021 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã xóa tệp đính kèm tUAN 24.doc khỏi Kế hoạch tuần
23:26, 12 thg 3, 2021 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã đính kèm tUAN 24.doc vào Kế hoạch tuần
20:11, 12 thg 3, 2021 Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh đã đính kèm Ap dung 15_03_2021.xlsx vào Thời khóa biểu
20:10, 12 thg 3, 2021 Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh đã đính kèm Ap dung 15_03_2021.xlsx vào CHUYÊN MÔN
20:10, 5 thg 3, 2021 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã đính kèm Tuân 23.doc vào Kế hoạch tuần
01:06, 2 thg 3, 2021 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm nghi-quyet-16-nq-cp-2021-ve-chi-phi-cach-ly-kham-chua-benh-covid.doc vào Chuyên mục COVID-19 (NEW)
01:21, 27 thg 2, 2021 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã đính kèm Tuần 22 ( Sau Tết và nghỉ Dịch.doc vào Kế hoạch tuần
18:07, 22 thg 2, 2021 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm ThongTu14DanhGiaChuanHTruong.pdf vào Văn bản khác
18:07, 22 thg 2, 2021 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm HuongDanThucHienThongTu14DanhGiaChuanHTruong.PDF vào Văn bản khác
18:06, 22 thg 2, 2021 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm ThongTu20.PDF vào Văn bản khác
18:06, 22 thg 2, 2021 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm Huongdan4530HDThongTu20.pdf vào Văn bản khác
17:47, 19 thg 2, 2021 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã xóa tệp đính kèm THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22-02-2021.xls khỏi Thời khóa biểu
03:58, 19 thg 2, 2021 Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh đã đính kèm THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN CHÍNH THỨC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22_02_2021.xls vào Thời khóa biểu
19:15, 18 thg 2, 2021 Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh đã đính kèm THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22-02-2021.xls vào Thời khóa biểu
19:15, 18 thg 2, 2021 Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh đã đính kèm THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22-02-2021.xls vào CHUYÊN MÔN
23:03, 17 thg 2, 2021 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm KeHoachdayHocTructuyenDen28221.doc vào Chuyên mục COVID-19 (NEW)
19:56, 17 thg 2, 2021 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã đính kèm Tuan 22,23 dc bo sung.doc vào Kế hoạch tuần

cũ hơn | mới hơn