Hoạt động gần đây của trang web

04:33, 15 thg 2, 2020 Phương Nông Thị đã đính kèm kế hoạch ATGT Liên đội.doc vào Kế hoạch và đề thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"
04:31, 15 thg 2, 2020 Phương Nông Thị đã xóa tệp đính kèm atgt.doc khỏi Kế hoạch và đề thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"
04:31, 15 thg 2, 2020 Phương Nông Thị đã chỉnh sửa Kế hoạch và đề thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"
04:29, 15 thg 2, 2020 Phương Nông Thị đã xóa tệp đính kèm atgt.doc khỏi Bài đăng Không có tiêu đề
04:29, 15 thg 2, 2020 Phương Nông Thị đã xóa Bài đăng Không có tiêu đề
04:29, 15 thg 2, 2020 Phương Nông Thị đã chỉnh sửa Kế hoạch và đề thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"
04:28, 15 thg 2, 2020 Phương Nông Thị đã đính kèm atgt.doc vào Untitled Post
20:33, 14 thg 2, 2020 Phương Nông Thị đã đính kèm atgt.doc vào Bài đăng Không có tiêu đề
20:33, 14 thg 2, 2020 Phương Nông Thị đã tạo Bài đăng Không có tiêu đề
19:53, 14 thg 2, 2020 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã đính kèm tuan 25 +26 p2.docx vào Kế hoạch tuần
19:42, 14 thg 2, 2020 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm ThongBaoCoRoNaLan3.doc vào Thông báo
19:42, 14 thg 2, 2020 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm CV_1078_1.PDF vào Thông báo
19:36, 11 thg 2, 2020 Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng đã xóa tệp đính kèm PPCT MON TOAN 2012-2013.doc khỏi Phân phối chương trình
19:31, 11 thg 2, 2020 Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng đã đính kèm PPCT TOAN (2019 - 2020).doc vào Phân phối chương trình
19:18, 10 thg 2, 2020 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm mau-so-yeu-ly-lich-vien-chucHS02TT07_2019BNV.doc vào VB SGD & UBND tỉnh
19:10, 10 thg 2, 2020 Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính đã đính kèm PPCT GDCD 1213.doc vào Phân phối chương trình
19:06, 10 thg 2, 2020 Phương Nông Thị đã xóa tệp đính kèm CHUONG TRINH DOI 2013-2014 (1).doc khỏi Untitled Post
19:06, 10 thg 2, 2020 Phương Nông Thị đã xóa Untitled Post
19:05, 10 thg 2, 2020 Phương Nông Thị đã xóa Untitled Post
18:53, 10 thg 2, 2020 Phương Nông Thị đã đính kèm Cong van cuoc thi ATGT cho nu cuoi ngay mai cap Trung hoc nam 2019-2020.pdf vào Untitled Post
18:53, 10 thg 2, 2020 Phương Nông Thị đã đính kèm 4. DE THI DANH CHO HOC SINH CAP THCS.pdf vào Untitled Post
18:53, 10 thg 2, 2020 Phương Nông Thị đã đính kèm 158_SGDDT-VP_04_02_2020_signed.pdf vào Untitled Post
18:53, 10 thg 2, 2020 Phương Nông Thị đã tạo Untitled Post
18:52, 10 thg 2, 2020 Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh đã xóa tệp đính kèm THONGBAONHANBANG.doc khỏi CÁC TỔ CM & ĐOÀN THỂ
18:52, 10 thg 2, 2020 Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh đã xóa tệp đính kèm THONGBAONHANBANG.doc khỏi VĂN PHÒNG

cũ hơn | mới hơn