LIÊN ĐỘI


KẾ HOẠCH CUỘC THI “NÉT CHỮ TỪ TRÁI TIM" NĂM HỌC 2019-2020

đăng 01:30, 21 thg 4, 2020 bởi Phương Nông Thị

Học sinh thực hiện theo sự chị đạo của GVCN

Danh Sách Mail HS 9a2

đăng 02:02, 15 thg 4, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


Kế hoạch và hướng dẫn tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (2020)

đăng 19:24, 27 thg 2, 2020 bởi Phương Nông Thị   [ đã cập nhật 18:29, 28 thg 2, 2020 ]

Học sinh tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (2020) theo đúng kế hoạch.

Kế hoạch và đề thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

đăng 18:53, 10 thg 2, 2020 bởi Phương Nông Thị   [ đã cập nhật 04:31, 15 thg 2, 2020 ]

Học sinh làm bài dự thi ATGT cho nụ cười ngày mai theo đúng kế hoạch!

1-5 of 5