THỜI KHÓA BIỂU ĐANG ÁP DỤNG

  • Ap dung 15_03_2021.xlsx   152k - 20:11, 12 thg 3, 2021 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh (v1)
Hiển thị 1 tệp từ trang Thời khóa biểu.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Xem Tải xuống
  294k v. 4 00:26, 6 thg 9, 2020 admin Hoàng Ngọc Duy
Ĉ
Xem Tải xuống
  148k v. 1 18:59, 4 thg 12, 2020 Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
Ĉ
Xem Tải xuống
  93k v. 1 06:59, 9 thg 1, 2021 Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
Ĉ
Xem Tải xuống
  264k v. 1 22:29, 9 thg 10, 2020 admin Hoàng Ngọc Duy
Ĉ
Xem Tải xuống
  152k v. 1 20:11, 12 thg 3, 2021 Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
Ĉ
Xem Tải xuống
  111k v. 1 02:08, 15 thg 11, 2020 admin Hoàng Ngọc Duy
Ĉ
Xem Tải xuống
  157k v. 1 22:42, 16 thg 1, 2021 admin Hoàng Ngọc Duy
Ĉ
Xem Tải xuống
  327k v. 1 19:42, 18 thg 9, 2020 Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
Ĉ
Xem Tải xuống
  327k v. 1 01:14, 25 thg 9, 2020 Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
Ĉ
Xem Tải xuống
  33k v. 1 03:58, 19 thg 2, 2021 Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh