CHUYÊN MÔN‎ > ‎

Phân phối chương trình

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  261k v. 1 18:58, 24 thg 2, 2020 Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
ĉ
Xem Tải xuống
  121k v. 1 18:49, 10 thg 2, 2020 Phạm Hữu Lộc
ĉ
Xem Tải xuống
  87k v. 1 18:41, 10 thg 2, 2020 Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
ĉ
Xem Tải xuống
  102k v. 1 18:40, 10 thg 2, 2020 Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc
ĉ
Xem Tải xuống
  303k v. 1 19:10, 10 thg 2, 2020 Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
ĉ
Xem Tải xuống
  59k v. 1 18:46, 10 thg 2, 2020 Tổ phó Sinh - Hóa: Nguyễn Viết Viện
ĉ
Xem Tải xuống
  61k v. 1 18:41, 10 thg 2, 2020 Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
ĉ
Xem Tải xuống
  189k v. 1 18:41, 10 thg 2, 2020 Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
ĉ
Xem Tải xuống
  125k v. 1 18:59, 24 thg 2, 2020 Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
ĉ
Xem Tải xuống
  121k v. 1 18:59, 24 thg 2, 2020 Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
ĉ
Xem Tải xuống
  339k v. 1 18:40, 10 thg 2, 2020 Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc
ĉ
Xem Tải xuống
  567k v. 1 19:31, 11 thg 2, 2020 Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng
ĉ
Xem Tải xuống
  178k v. 1 18:40, 10 thg 2, 2020 Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc
Comments