THỜI KHÓA BIỂU

 • Ap dung 13_01_2020.xls   325k - 00:52, 31 thg 1, 2020 bởi admin Hoàng Ngọc Duy (v2)
 • Ap dung 30_12_2019.xls   327k - 00:49, 31 thg 1, 2020 bởi admin Hoàng Ngọc Duy (v2)
Hiển thị 2 tệp từ trang Thời khóa biểu.

KẾ HOẠCH TUẦN

 • tuan 26.docx   18k - bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc (v1)
 • tuan 25 +26 p2.docx   18k - 19:53, 14 thg 2, 2020 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc (v1)
Hiển thị 2 tệp từ trang Kế hoạch tuần.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

 • PPCT TOAN (2019 - 2020).doc   567k - 19:31, 11 thg 2, 2020 bởi Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng (v1)
 • PPCT GDCD 1213.doc   303k - 19:10, 10 thg 2, 2020 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính (v1)
 • PHAN PHOI CHUONG TRINH NAM HOC 2019-2020.doc   121k - 18:49, 10 thg 2, 2020 bởi Phạm Hữu Lộc (v1)
 • PPCT-HOAHOC1213.doc   59k - 18:46, 10 thg 2, 2020 bởi Tổ phó Sinh - Hóa: Nguyễn Viết Viện (v1)
 • PPCT-MY THUAT 1920.doc   61k - 18:41, 10 thg 2, 2020 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng (v1)
Hiển thị 5 tệp từ trang Phân phối chương trình.VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC & UBND TỈNH

 • mau-so-yeu-ly-lich-vien-chucHS02TT07_2019BNV.doc   76k - 19:18, 10 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • 45-PGDDT CV XET THANG HANG_THCS.pdf   399k - 01:51, 10 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • 106-HD-SGDDT_20_.pdf   12098k - 01:48, 10 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
Hiển thị 3 tệp từ trang VB SGD & UBND tỉnh.

VĂN BẢN PHÒNG GIÁO DỤC & UBND HUYỆN

 • cvb-2020-525-1.pdf   3247k - 23:50, 19 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • CV_1021_1.PDF   440k - 23:50, 19 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • 344_SYT-NV_17_02_2020_signed.pdf   1012k - 23:50, 19 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • CV-782-180220.pdf   3094k - 20:08, 19 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • FILE-20200204-084924-KH 09-1.pdf   878k - 19:42, 3 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
Hiển thị 5 tệp từ trang VB PGD & UBND huyện.

VĂN BẢN KHÁC

 • VB 694 BYT.pdf   1062k - 01:31, 19 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • QD 345 cach ly tai cong dong.pdf   1434k - 01:31, 19 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • CV 341 SYT huong dan QD 345-BYT va xac nhan het thoi gian cach ly.pdf   648k - 01:31, 19 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
Hiển thị 3 tệp từ trang Văn bản khác.

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

 • ThongBaoCoRoNaLan3.doc   70k - 19:42, 14 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • CV_1078_1.PDF   393k - 19:41, 14 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • Phu luc dinh kem Viettel Study.doc   192k - 01:50, 7 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
Hiển thị 3 tệp từ trang Thông báo.

VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 • Phu luc dinh kem HD vuong mac.doc   259k - 00:41, 20 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • 64-PGDDT CV LAY Y KIEN_NANG HANG.pdf   395k - 00:41, 20 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
Hiển thị 2 tệp từ trang Văn bản nhà trường.

CÁC LOẠI BIỂU MẪU

Không tìm thấy trang tổ chức tệp có liên quan.